Dialog i højsædet

På årets første møde i den midtjyske kredsbestyrelse var regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen med som gæst. ”Det blev en givende dialog,” fremhæver kredsbestyrelsesmedlemmerne Kirsten Blaabjerg Pedersen og Dorthe Sølvkær Ehlers.

Oprettet: 01.02.2016
Ditte Scharnberg

Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen gav sit bud på, hvordan det midtjyske sundhedsvæsen ser ud pt – og hvordan fremtiden kan forme sig. Han understregede, at dialog mellem medarbejdere og ledelser på alle niveauer er afgørende for, at organisationen kan udvikle sig.

Pejlemærker i udvikling af det midtjyske sundhedsvæsen
”Jacob Stengaard Madsens tilkendegivelser om dialogens nødvendighed for at udvikle det midtjyske sundhedsvæsen falder rigtig godt i tråd med den tilgang, vi har som kredsbestyrelse og sygeplejersker. Dialog er den afgørende forudsætning for samarbejdet såvel med regionen som med vores daglige ledelser,” siger Dorthe Sølvkær Ehlers , fællestillidsrepræsentantsuppleant for sygeplejersker og radiografer på Aarhus Universitetshospital.
”Han understregede også MED-systemet som en vigtig indgang for os som medarbejdere, så han som regionsdirektør hele tiden kan være vidende om, hvad der rører sig. Og han fremhævede, at det er vigtigt, at medarbejderne i det daglige arbejde har mulighed for at udfolde det, de kan. Det er tilkendegivelser, som vi selvfølgelig vil følge op på.”

Kirsten Blaabjerg Pedersen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Aarhus Kommune supplerer:
”Det glæder mit sygeplejerskehjerte, at regionsdirektøren bl.a. også fremhævede, at det er afgørende, at vi i sundhedsvæsenet skal spille hinanden gode på tværs i hele systemet – også på tværs af sektorer. Dvs. man kan ikke i regionen være ligeglade med, at kommunen i forhold til at løse de mange nye opgaver populært sagt ’hænger i bremsen’ – og vice versa. Den tilgang er det godt at høre for os som sygeplejersker, for den er nødvendig, hvis vi skal løse sundhedsvæsenets udfordringer til gavn for borgere og patienter.”

Under debatten gav kredsbestyrelsen mange eksempler på hverdagens udfordringer for sygeplejersker og uhensigtsmæssige vilkår, hvilket fik regionsdirektøren til at konkludere, at han’ fik meget med hjem at arbejde videre med’.

DSR-kongres i maj 2016
Den kommende kongres i DSR 9.-12. maj 2016 var et andet emne på dagsordenen.
”Vi arbejder i øjeblikket med, hvad der skal være kernen i kongressens diskussioner. For os bliver det vigtigt, at sygeplejerskerne i deres travle hverdag med mange etiske dilemmaer og arbejdsmiljøproblemer kan se sig selv i de visioner for faget, vi får formuleret,” siger Kirsten Blåbjerg Pedersen og  Dorthe Sølvkær Ehlers.

Desuden havde kredsbestyrelsen indledende drøftelser i forhold til at forberede OK 18, ligesom kredsens medlemsaktiviteter og deltagelse i årets 1. maj-arrangementer var nogle af de øvrige emner til debat.