Dialog mellem medlemmer og bestyrelse

Under det seneste møde i den midtjyske kredsbestyrelse var et gennemgående tema, hvordan dialogen med medlemmerne kan styrkes.

Oprettet: 27.06.2016
Ditte Scharnberg
Helle Balling Engelsen, kredsbestyrelsesmedlem og FTR på Hospitalsenhed Midt
Foto: Ditte Scharnberg

Kredsbestyrelsen var samlet 20. juni 2016 til det sidste møde inden sommerperioden. En lang række punkter var til behandling.

Generalforsamling i kredsen, efterår 2016
Kredsbestyrelsen besluttede rammerne for den kommende generalforsamling, der i år holdes 25. oktober i Silkeborg Sportscenter.

”Vi vil foreslå generalforsamlingen, at vi fortsætter den satsning, sidste års generalforsamling vedtog, nemlig at ’indsamle og formidle gode sygeplejefaglige historier,” siger Helle Balling Engelsen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer, Hospitalsenhed Midt.

”Flere og flere medlemmer bidrager, og den udvikling vil vi gerne fortsætte. Historierne er både dem, hvor vi lykkes i sygeplejen – men også dem, som vi får læring ud af, selv om udgangspunktet var dårligt; fx utilstrækkelig normeringer, tidspres, dårligt arbejdsmiljø eller lignende. På generalforsamlingen vil vi også forsøge at forny debatformen, så sygeplejersker kommer til at bidrage endnu mere aktivt med hverdagsfortællinger.”

Besøg på arbejdspladser
Kredsbestyrelsen diskuterede også, hvordan bestyrelsens kontakt med arbejdspladser kan fortsætte og udvikles. Bestyrelsen har i forlængelse af foråret gennemført besøg på en række forskellige arbejdspladser. Erfaringer viser, at det flere steder på grund af pres fra arbejdsopgaver og normeringer er vanskeligt at få prioriteret og arrangeret besøgene med tilstrækkelig tid til debat.

”Vi vil absolut fortsætte arbejdspladsbesøgene, for dialogen med medlemmer er helt afgørende for vores politiske arbejde,” siger Helle.
”Men vi skal finde en ny form.”

Under mødet diskuterede kredsbestyrelsen desuden opfølgning af DSRs kongres i maj – herunder hvordan kredsens bestyrelsen kan bidrage til retning og indhold i det kommende organisationsudviklingsprojekt i DSR, som kongressen besluttede skal iværksættes. Andre emner var bl.a. kredsens medvirken under Folkemødet på Bornholm og strategien for kredsens arbejdsmiljøindsats.

 

 

Flere nyheder fra kredsbestyrelsesmøder