Dialog om attraktive arbejdspladser for sygeplejersker

Kredsens formandsgruppe er i dialog med politikere og sygeplejefaglige ledere om fremtiden for sygeplejerskers arbejdspladser.

Oprettet: 07.02.2019
Ditte Scharnberg

”Hvordan kan vi sikre, at unge fortsat vælger sygeplejen, og at nuværende sygeplejersker beslutter sig for at forblive i faget?” Det er et af de spørgsmål, kredsen drøfter på løbende møder med lokale beslutningstagere for at være med til at påvirke udviklingen af vilkårene for sygeplejerskers arbejdsliv, fortæller kredsformand Anja Laursen.

Desuden deltager kredsen i den aktuelle indsats i hele DSR om at få debatteret, hvordan man kan sikre den faglige forsvarlighed på arbejdspladserne.

Tilbyde jobs på fuld tid
Formandsgruppen møder i denne tid beslutningstagerne både i udvalgte enkelte kommuner og på klyngemøder med repræsentanter fra flere kommuner.

”På klyngemøderne deles erfaringer med fokus på videndeling og inspiration på tværs,” siger Anja Laursen.
”På et af vores seneste møde debatterede vi fx også problematikken om muligheden for at tilbyde sygeplejersker jobs på fuld tid. Her lød en overvejelse fra en af kommunerne, at man fremover i stedet for traditionelt at opslå de kommunale stillinger på deltid ville overveje at udforme stillingsopslagene med formuleringen ’timetal efter aftale’.  Vores tilgang i DSR er, at sygeplejersker skal have ret, men ikke pligt til fuld tid.”

Betydningen af introduktionsforløb
Et blandt mange andre emner er betydningen af introduktionsforløb for nyuddannede og nyansatte, fortæller Anja Laursen.
”Også her har vi en fælles interesse i, at sygeplejersker får den nødvendige oplæring og introduktion til området. Det er en afgørende faktor både i forhold til den faglige kvalitet og i forhold til, at sygeplejerskerne vælger at forblive på arbejdspladserne og i faget. Den voksende mangel på sygeplejersker gør det helt nødvendigt, at vi samarbejder om at sikre attraktive arbejdspladser.”

Fortsat dialog
Dialogerne og samarbejdet vil fortsætte, fortæller Anja Laursen.
”Der er blevet taget godt imod vores invitatioer til drøftelserne, og vi vil gerne fortsat mødes ikke mindst den fælles udfordring med rekruttering og fastholdelse.”

Udover møder med kommunale beslutningstagerne har kredsen desuden planlagt et møde med regionens sygeplejefaglige direktører i slutningen af februar – også med spørgsmålet om rekruttering og fastholdelse og faglig forsvarlighed på dagsordenen.