- En sygeplejerske mere giver liv til flere. Læs debatindlægget fra formandsgruppen her.

Formandsgruppen i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har i forbindelse med Dansk Sygeplejeråds fagkongres mandag den 16.5.2022 skrevet et debatindlæg til de regionale medier. Indlægget har fokus på den vigtigheden af fagets nye professionsstrategi, set i lyset af det pres der er på sygeplejerskers faglighed.

Oprettet: 12.05.2022
Formandsgruppen i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Debatindlæg fra formandsgruppen i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland i forbindelse med Dansk Sygeplejeråds fagkongres, 16.5.2022. Debatindlægget bringes i en række regionale medier på dagen for årets fagkongres: 

 

En sygeplejerske mere giver liv til flere

 

På vegne af formandsgruppen i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

 

Mandag den 16. maj mødes 400 sygeplejersker fra hele landet I Aarhus for at udvikle Dansk Sygeplejeråds nye professionsstrategi. En strategi der er hårdt påkrævet i en tid, hvor korte patientforløb og en voksende mangel på sygeplejersker kompromitterer patientsikkerheden i det offentlige sundhedsvæsen.

 

Den demografiske udvikling giver flere og mere komplekse udfordringer i sundhedsvæsenet. På samme tid vokser manglen på sygeplejersker, aktuelt mangler der 5000. Det er i sig selv problematisk. Læg dertil at afgangen af sygeplejersker er markant større end dem som kommer ind i faget samt tomme studiepladser på uddannelserne over hele landet. Vi med andre ord et akut problem i vores fælles sundhedsvæsen.

Sygeplejerskers betydning for patientsikkerheden er veldokumenteret. Adskillige studier fra USA, Australien og Europa samt i det såkaldte NUCAP-studie fra Region Sjælland viser, at patientsikkerheden på afdelingerne kan øges, hvis der tilføres flere sygeplejersker.

De kommende år bliver der væsentlig flere + 80-årige, som betyder et øget pres på vores sundhedsvæsen. Vi har set aktiviteten på landets sygehuse er vokset voldsomt, hvilket naturligt giver et øget behov for sygeplejersker. Udviklingen taler sit tydelige sprog. Der er sket en markant reduktion af indlæggelsestiden generelt, hvilket giver et større flow af patienter. Det øger presset på de behandlinger og sygeplejeopgaver sygeplejersker løser under indlæggelsen og ved udskrivelsen. Det giver samtidig et pres i kommunerne, som skal håndtere, koordinere og færdiggøre behandlingen af disse svært syge patienter. Det stiller store krav til udvikling af de faglige kompetencer for sygeplejersker i kommunerne.

 

Mere brug for sygeplejersker end nogensinde

Det er gamle nyheder, at sygepleje udført af sygeplejersker medfører kortere indlæggelsestid / forløb, færre infektioner, færre tilfælde af lungebetændelse og hjertestop, men også bedre overlevelse af komplikationer i al almindelighed.

De gamle nyheder er desværre mere aktuelle end nogensinde.

De kortere og meget intensive forløb, der er blevet dagligdag i det danske sundhedsvæsen, betyder at sygdomsbilledet hos patienter og borgere er blevet mere komplekst og kræver en mere specialiseret sygeplejeindsats. Det sker, fordi alle, der overhovedet kan behandles uden for sengeafdelinger, bliver det. Kun de allermest syge indlægges. Et billede mange sikkert genkender.

Derfor kræver behandlingen på hospitalerne i dag, at der fortsat er et faglig forsvarligt antal sygeplejersker, som også har tid til den patientnære kontakt. Hele døgnet.

Antallet af sygeplejersker på sygehusene er i perioden 2001-18 steget med 20 procent. Samtidig er aktiviteten blevet fire gange højere. De mange års spareplaner og effektiviseringskrav er med andre ord gået hårdt ud over sygeplejebemandingen i sundhedsvæsenet. Det koster på patientsikkerheden, viser forskningen, som dokumenterer, at det altså ikke kun er behandlingen, der redder liv. Det er i høj grad også sygeplejerskerne

Derfor hilser vi nationale kvalitetstandarter og forskningsindsatser velkommen i de kommende forhandlinger i Sundheds- og Ældreloven, da der på nuværende tidspunkt er tale om meget forskelligartede udbud. Og når man samtidig flytter flere opgaver fra hospitalet til kommunerne, så skal man også her være meget bevidst om, hvilken sygepleje og behandling disse borgere med ret og rimelighed har krav på. Det skal man for at faglige kvalitet sikres til gavn for borgerne. Derfor ser vi sygeplejeprofessionen, som en væsentlig faggruppe, som er uddannet til at udføre, formidle, lede og ikke mindst at udvikle sygeplejen til gavn for patienter og borgere.

Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet ”12 anbefalinger til at sikre sygeplejersker nok til fremtidens sundhedsvæsen” Fordi sygeplejerskerne har stor betydning for den faglige kvalitet i vores allesammen sundhedsvæsen.

I næste uge afvikles der både fagkongres og ordinær kongres i Aarhus. Du kan følge Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland via vores temaside, der opdateres løbende.