Er du vores nye arbejdsmiljøkonsulent?

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland søger en arbejdsmiljøkonsulent til et etårigt vikariat.

Oprettet: 08.09.2020

Hovedopgaven er at være med til at fremme sygeplejerskernes arbejdsmiljø. Kredsens arbejdsmiljøkonsulent i Team Øst har søgt orlov, og derfor søger vi en vikar i 12 måneder, der kan indgå i et tæt samarbejde med arbejdsmiljøkonsulenten i Team Vest. Du vil derudover få et tæt samarbejde med vores politisk valgte formandsgruppe, de 11 faglige konsulenter og de øvrige medarbejdere i vores hus.

Dit job vil være forankret i DSR’s holdningspapir om arbejdsmiljø og kredsbestyrelsens strategiske perspektiv: 
At Kreds Midtjylland er en attraktiv samarbejdspartner, der – sammen med medlemmerne – bidrager til at fastholde og udvikle det gode arbejdsmiljø og den høje sygeplejefaglige kvalitet blandt de midtjyske sygeplejersker
 
Du skal være spydspids på dit område.
Du bidrager kontinuerligt med at styrke arbejdsmiljøindsatsen både på det organisatoriske og på det individuelle plan.
Vi prioriterer samarbejdet med vores godt 360 arbejdsmiljørepræsentanter og TRIO-samarbejdet højt, og du er derfor god til at etablere relationer og til at holde mange bolde i luften på én gang. Du varetager selvstændigt sagsbehandlingen af henvendelser fra både medlemmer og arbejdspladser. Du analyserer og synliggør arbejdsmiljømæssige problemstillinger og kan fremsætte løsningsforslag og handleplaner.
Du kommer til selvstændigt at forestå oplæg og undervisning, facilitere medlemsaktiviteter, møder, netværk og kurserne ”Balance i livet”, som har fokus på håndtering og forebyggelse af stressreaktioner. 
 
Du er skarpt analyserende og mestrer god kommunikation.
Du tilegner dig nemt ny viden, kan systematisk tage den i anvendelse, kan formidle den til medlemmer og udveksle den med dine kolleger.
Du formidler tendenser, viden og forskning og formår at udforme politiske oplæg, sagsfremstillinger og redegørelser. Du er samtidig en god teamspiller, men kan sagtens stå på egne ben.
 
Du har en relevant uddannelse, er helst sygeplejerske, har et indgående kendskab til sundhedsvæsenet og har formentlig en arbejdsmiljøvidereuddannelse.
Du har viden om arbejdsmiljørådgivning og lovgivning, og du har stor erfaring omkring problematikker om sygefravær, trivsel samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker.
 
Vi tilbyder en arbejdsplads med højt til loftet, gode fysiske rammer og en velfungerende teamstruktur. Politisk valgte og sekretariatets ansatte arbejder tæt sammen i et medlemshus, hvor tilgængelighed og professionalisme i høj grad er noget, vi mener.
 
Vikariatet er som udgangspunkt på 37 t/u med tiltrædelse snarest.
Yderligere oplysninger fås hos arbejdsmiljøkonsulent Jens Sonne, tlf. 4695 4621, TR for konsulenterne Susanne Vestergaard, tlf. 4695 4622 eller kredschef Ann Dahy, tlf. 2360 0229