FEA er opsagt - og hvad så nu?

Kredsen har pr. 30. september 2019 opsagt den gældende fleksibilitetsaftale. Hvilken betydning får det for dig og dine midtjyske kolleger? Deltag i et fyraftensmøde og bliv klogere.

Oprettet: 12.08.2019
Marie Adelstorp

”Vi har under genforhandlingen af en FEA-aftale med regionen præciseret, at vi ønsker, at der skal være tilstrækkeligt ansatte sygeplejersker – og dermed fokus på normeringer – så fleksibilitetsaftaler ikke anvendes som en billig arbejdskraftreserve,” forklarer kredsformand Anja Laursen. Hun fortsætter:

”Samtidig har vi selvfølgelig ønsket en aftale, der er favorabel for sygeplejerskerne. Det har desværre ikke har vist sig muligt at opnå en ny og for sygeplejerskerne tilfredsstillende aftale, så vi har nu opsagt den gældende aftale.”

Som et resultat af opsigelsen har DSR, Kreds Midtylland i samarbejde med fællestillidsrepræsentanter bl.a. planlagt at afholde fyraftensmøder på de midtjyske hospitaler med deltagelse af formandsgruppen. Pt. er følgende møder planlagt:

Aarhus Universitetshospital
- Den 15. august, Auditorie J (J116-113) fra kl. 15.30-16.30. (Foregår i Nord på plan 1 ved hovedindgang J.)
- Den 17. september, Auditorie C (C114-101) fra kl. 15.30 -16.30. ( Foregår i Syd på plan 1 ved hovedindgang C.)

Regionshospitalet i Herning
- Den 26. august fra kl. 15.15-16.30 i 'Restroen'. 

Regionshospitalet i Silkeborg
- Den 3. september fra kl. 15.15-16.30 i kantinen.

Regionshospitalet i Holstebro
- Den 4. september fra kl. 15.15-16.30 i Kantinen.

Regionshospitalet i Viborg
- Den 9. september fra kl. 15.30 til 17.00 i mødelokale 304.

Regionshospitalet Randers/Grenå
- Den 16. september 2019 fra kl. 15.15 - 16.30, Auditoriet

Regionshospitalet Horsens
- Den 19. september 2019 kl. 14.15 – 15.00 og kl. 15.45 – 16.30 i Den Blå Café.