Folketinget må tage ansvar

Kredsformand Anja Laursen opfordrer Christiansborg både til at bidrage til løsning af AUHs kritiske situation med nyt sparekrav på 1 mia. grundet ekstra udgifter til udflytning og gøre op med underfinansieringen af sundhedsvæsenet.

Oprettet: 13.05.2019
Ditte Scharnberg
Arkivfoto af Anja Laursen.

”Det er en voldsomt udfordret situation, Aarhus Universitetshospital befinder sig i,” siger kredsformand Anja Laursen. ”Både den aktuelle situation med et nyt sparekrav på 1 mia. kr. grundet ekstra udgifter i forbindelse med udflytning til Skejby, men mindst lige så meget den alvorlige situation AUH deler med mange andre hospitaler grundet lang tids underfinansiering af vores sundhedsvæsen.”

Medarbejderne presses ud over kanten
Anja Laursen er dybt foruroliget på vegne af sygeplejerskerne og øvrige medarbejdere på AUH:
”Kan nogen forstille sig, hvordan det er at være på en arbejdsplads, der udover at have været udsat for løbende besparelser gennem en lang årrække og være midt i en række problemer som følge af en udflytning nu også står overfor en kolossal udfordring med fyringer i sigte?

Jeg frygter for personalet, der i deres pressede men ihærdige daglige indsats nu også skal leve med usikkerheden i forhold til at blive prikket. For måske senere – som vi allerede har oplevet det i det midtjyske – at blive opfordret til en ansættelse igen. Det er langt ud over kanten af, hvad man kan byde mennesker.”

Vis handlekraft
Anja Laursen har en opfordring til politikerne på Christiansborg:
”Når hverdagen melder sig på den anden side af folketingsvalget, er det min klare opfattelse, at politikerne på Christiansborg helt anderledes seriøst bliver nødt forholde sig til, at sundhedsvæsenet – som forskerne har påvist – gennem en lang årrække har været underfinansieret. Deres tal siger 1 mia. kr. om året de seneste ti år. Virkningerne heraf viser sig i øjeblikket på hospitalsafdelinger landet over, hvor den faglige kvalitet i ydelserne til patienterne falder, og hvor medarbejderne arbejdsmiljø er voldsomt kritisabelt,” siger Anja Laursen.

Anja Laursen, der også er næstformand i regionens hovedsamarbejdsudvalg, RMU, opfordrer Christiansborg-politikerne til snarest at reagere:

”I Region Midtjylland er sundhedsvæsenets udfordringer og kollegernes virkelighed en problematik, vi som medarbejdere konstant italesætter. Det er mit håb, at den viden kan bidrage til, at de ansvarlige beslutningstagere på Christiansborg snarest udviser handlekraft, så vores sundhedsvæsen kan komme på ret køl igen.”

Lad sundhedsvæsenet få lov at udvikle sig; lad personalet få lov til at bruge deres kompetencer og udvikle behandling og pleje, så også fremtidens patienter får forløb, vi kan bekendt. Der skal tilføres midler, så driften kan køre – supersygehus eller ej – men også midler, så personalet kan få tid og rum til at levere faglig kvalitet, så vi igen kan udvikle sundhedsvæsenet til gavn for alle.”