For medarbejdere er et levende demokrati vigtigt

"Det er vigtigt, at der findes reelle muligheder for at kunne kommunikere med ledelser og politiske beslutningstagere, når offentligt ansatte har faglige input til, hvordan ydelser og service i den offentlige sektor, fx sundhedsvæsenet, bedst udvikles og organiseres,” mener Anja Laursen, formand for DRO.

Oprettet: 02.06.2019

“Når offentligt ansatte har faglige input til, hvordan ydelser og service i den offentlige sektor, fx sundhedsvæsenet, bedst udvikles og organiseres, er det vigtigt, at der findes reelle muligheder for at kunne kommunikere med ledelser og politiske beslutningstagere.”

Sådan lyder det fra Anja Laursen, der er formand for sammenslutningen af faglige organisationer, der repræsenterer ansatte i Region Midtjylland. I alt 31 faglige organisationer er samlet i Det Regionale Organisationssamarbejde, DRO.

Udspil til sundhedsreform er bekymrende

“I den nuværende regerings udspil til en sundhedsreform lægges der som bekendt op til, at regionsrådene skal afskaffes og erstattes af professionelle bestyrelser i fem regionale sundhedsforvaltninger og suppleres af et statsligt organ under Sundhedsministeriet,” siger Anja Laursen.

“Det er et forslag, vi finder dybt bekymrende. Den direkte dialog, vi løbende har med de regionale politikere om fx. vilkår i sundhedsvæsenet og udviklingsmuligheder, vil gå fløjten og efterlade sig et stort demokratisk tomrum. Som medarbejdernes repræsentanter ønsker vi tværtimod den demokratiske dialog yderligere udbygget. Det vil være den bedst tænkelige måde at sikre, at medarbejdernes faglige viden, iderigdom og evne til at bidrage innovativt kan bringes i spil i forhold til at udvikle sundhedsvæsenet.

Det gælder både dialog med politikere og på arbejdspladserne gennem dialogerne i samarbejdsudvalg. Som offentligt ansatte har vi jo ikke alene ytringsret, men også ytringspligt i forhold til at bidrage til udvikling af den offentlige sektor. Så når valgkampen er slut, er det vores håb, at en kommende regering vil lægge vægt på at udvikle de bedst tænkelige rammer for medarbejderbidrag i udviklingen af den offentlige sektor.”