Forberedelser til DSR-kongres

Læs interview med medlemmer af den midtjyske kredsbestyrelse Jeanet Larsen, tillidsrepræsentant på Akutafdelingen og FTR på Hospitalsenheden Horsens, og Marianne Vigh-Larsen, TR fra Aarhus Universitetshospital, .

Oprettet: 15.02.2016
Ditte Scharnberg
Marie Adelstorp
Foto: Kristian Eskildsen

Den midtjyske kredsbestyrelse drøftede bl.a. forslag til DSR-kongressen og opfølgning af Kreds Midt Træf på det seneste møde 9. februar 2016. Jeanet Larsen, tillidsrepræsentant på Akutafdelingen og fællestillidsrepræsentant, Hospitalsenheden Horsens, og Marianne Vigh-Larsen, tillidsrepræsentant på OPI-Nord, Ortopædkirurgisk Operationsafsnit på Aarhus Universitetshospital, fortæller om diskussionerne.

DSR-kongres i maj
”Vi fik taget hul på en meget inspirerende debat om sygeplejefaglig kvalitet med henblik på et midtjysk kongresforslag,” siger Jeanet Larsen, tillidsrepræsentant på Akutafdelingen og fællestillidsrepræsentant, Hospitalsenheden Horsens.

”Vi vil gerne sætte fokus på, at det hele tiden er vigtigt at reflektere over sygeplejerskers faglige indsats i forhold til andre faggrupper, og derfor arbejder vi i kredsen med at få kolleger til at bidrage med gode sygeplejefaglige historier.

For mig at se er det også vigtigt at inddrage patienters og pårørendes vinkler på, hvad kvalitet er for at underbygge vores faglige argumentation i forhold til den politiske dagsorden.”

Marianne Vigh-Larsen, tillidsrepræsentant på OPI-Nord, Ortopædkirurgisk Operationsafsnit på Aarhus Universitetshospital, understreger:

”Der er ingen tvivl om, at det kvalificerer debatten, at vi sidder med meget forskellige faglige baggrunde i bestyrelsen. Dermed supplerer vi hinanden og får belyst sygeplejefaglig kvalitet fra mange vinkler. Det er vigtigt, at vi får tydeliggjort vores faglige stolthed og får belyst, hvor vi som sygeplejersker gør en forskel, for at påvirke såvel regionale som politikere på landsplan.

Sygeplejefaglig kvalitet og efter- og videreuddannelse hænger sammen, og derfor kan det virke paradoksalt, at vilkårene til efter- og videreuddannelse er blevet forringet. Det er svært at få en hverdag med job og studier til at hænge sammen. Og personligt mener jeg, det er meget ærgerligt, at særligt basissygeplejersker har svært ved at få tilkendt efteruddannelse. Det er som om, ledelserne i første omgang skeler mere til at få efteruddannet sygeplejersker med specialistfunktioner eller os, der er tillidsvalgte.”

Et inspirerende Kreds Midt Træf
Kredsbestyrelsen drøftede også erfaringerne fra Kreds Midt Træf 2. februar 2016, hvor 204 tillids- og fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter deltog.

”Oplægsholderne var inspirerende i forhold til at drøfte kerneopgaven og sygeplejefaglig kvalitet, og nu er opgaven at få de politiske budskaber til at arbejde blandt tillidsvalgte og kolleger og i forhold til samarbejdsudvalg,” siger Jeanet Larsen.

”Under træffet fik vi flere gange anledning til at diskutere emnerne i grupper, og det synes jeg var positivt,” siger Marianne Vigh-Larsen. ”Det var bl.a. tankevækkende for mig at drøfte vores kerneopgave med kolleger, for vi pegede i første omgang ikke på det samme, så den øvelse har vi taget med hjem på arbejdspladsen, så vi får en dialog om, hvad vi anser for vores kerneopgave hos netop os.”