Forskningsbaseret sygepleje redder liv – og sparer penge

Budskabet fra den amerikanske sygeplejeprofessor, Linda Aiken, var ikke til at tage fejl af, da hun gæstede Kreds Midtjylland og holdt oplæg for 100 inviterede gæster.

Oprettet: 25.11.2019
Tekst: Ditte Scharnberg. Fotos: Marie Adelstorp

Lad os handle! Sådan lød konklusionen fra den internationalt anerkendte amerikanske sygeplejeprofessor, Linda Aiken, da hun gav oplæg om faglig forsvarlig sygepleje for 100 midtjyske deltagere i kredsens faglige arrangement. Hendes forskning gennem flere årtier i 30 lande påviser, at både antallet af sygeplejersker pr. patient og sygeplejerskernes uddannelsesniveau og kompetencer har direkte indflydelse på patienternes overlevelse, risiko for komplikationer og sygeplejerskernes arbejdsglæde. Hun pointerede også, at investering i sygeplejersker på sigt medfører store økonomiske besparelser i form af bl.a. færre (gen)indlæggelser og kortere indlæggelsestid.

Hvordan anvende forskningen?
I gennemgangen af sin forskning understregede hun bl.a.:

”Vi har den nødvendige forskning, der underbygger, at sygepleje er afgørende for patienters helbredelse og recovery. Nu skal vi handle og påvirke de politiske beslutninger. Så bring altid forskningen med jer, når I mødes med beslutningstagere i sundhedsvæsenet og med politikere.”

Hun lagde også vægt på, at sygeplejersker og DSR som faglig organisation altid skal være forberedte på at kunne svare på politikernes spørgsmål, når de bliver forelagt en given problemstilling: ”Hvor mange sygeplejersker skal der til for at løse problemet? Hvad koster det?”

Linda Aiken omtalte desuden det kommende EU-støttede forskningsprojekt, hun er involveret i, Magnet4europe, hvis fokus er ’redesign’ af sygeplejerskers arbejde og arbejdsmiljø.

Billeder fra dagenVideo undervejs

Senere denne uge kan du på kredsens hjemmeside se en video med bl.a. en sygeplejefaglig direktør og en oversygeplejerskes tanker om  Linda Aikens forskning.