Fra Ringkøbing til Aarhus: Åbent medlemsmøde fremragende fra land med fokus på alt fra barsel til seniorordninger

Der blev udvekslet erfaringer i begge retninger, da kredsen havde debut på det nye format "Mød din politiske ledelse". Indsigt, indblik og refleksioner fra sygeplejersker blev givet til kredsens politikere, der takkede for dialogen og gav perspektiv på, hvor vi som kreds aktuelt står. Formatet gentages 26.september.

Oprettet: 13.01.2023
Per Colstrup Vinkel

- De har så travlt med at få os op i tid, at vi i stedet stopper på arbejdsmarkedet, fordi vi ikke kan få en seniorordning. Det er spild af gode sygeplejersker. 

- Jeg føler det lidt som et overgreb, at de bare tager en helligdag fra os. 

- Hvem siger en dagvagt skal hedde 7-15? Og hvem siger fuld tid skal være 42 timer? Fleksible løsninger alt efter livsfaser er fremtiden, hvis vi skal holdes i faget, det skal vi påvirke arbejdsgiver til at forstå. 

- Vi forsøger os med 12-timers vagter. Et forsøg flere af mine unge kollegaer står i kø for at hoppe ombord i, men arbejdsgiver er svær at tale med om emnet. 

- Det er superfedt med den direkte og uformelle dialog. 

 

Ovenstående citater er blot et lille udpluk af de mange meninger og beskrivelser de cirka 40 deltagende sygeplejersker kom med, da kredsens politiske ledelse torsdag havde inviteret til medlemsmøde uden dagsorden. 

Der blev lyttet og noteret flittigt hos kredsens politikere
Der blev lyttet og noteret flittigt hos kredsens politikere

Et nyskabende møde, hvor medlemmernes egen hverdag var i fokus, hvilket i høj grad kunne mærkes på de deltagende sygeplejersker. Sygeplejersker der fortalte om hverdagen som den er ude på arbejdspladsen. Både det der fungerer mindre godt, men også de nye tiltag og forsøg, der kan være med til at skabe bedre arbejdsvilkår for sygeplejersker. Forsøg og beskrivelser der på kredskontoret i Virklund blev taget notater omkring hos den politiske ledelse, der var samlet foran skærmen på kontoret for i fælles front at gå i dialog med de mange deltagende medlemmer. 

Gentagelse følger

Med 1,5 times møde og ikke et eneste punkt på dagsordenen er det svært at vide, hvor samtalen bevæger sig henad. Om samtalen overhovedet kan fortsætte så lang tid. Det stod dog hurtigt klart, at der var masser af emner og input fra medlemmerne. Medlemmer der var bredt repræsenteret geografisk fra Ringkøbing  i vest til Aarhus i øst. Det er planen at mødet skal være et fast element i medlemsdemokratiet i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. I Horsens havde Niels Jørgen Nielsen, FTR på Regionshospitalet i byen, inviteret gode kollegaer på pizza og øl, så man i fællesskab deltog i mødet. En af deltagerne, KB-medlem og underviser på VIA i Aarhus, Sanne Fuglsang, anbefalede andre at gøre møderne til et socialt samlingspunkt. 

- Vi havde sideløbende med mødet snakke her ved bordet om emnerne. Det gav rigtig meget, både at kunne få det politiske perspektiv fra kredsens politikere, men samtidig vende emnerne med kollegaer og andre sygeplejersker. Og så er det altid hyggeligt at være fælles om noget fagligt, lød det fra Sanne Fuglsang. 

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen 26.september 2023. Her afholdes næste udgave af "Mød din politiske ledelse".