Giv sundhedsvæsenet bedre muligheder for udvikling

Medarbejdere i Region Midtjylland opfordrer til, at en kommende regering satser på et sundhedsvæsen, hvor opgaver og udfordringer matcher kompetencer og økonomi.

Oprettet: 29.05.2019

“Når røgen fra valgkampen har lagt sig, er der tusindvis af medarbejdere ansat i den offentlige sektor, der med stor spænding vil følge, hvilke initiativer en kommende regering lægger op til på sundhedsområdet,” siger Anja Laursen, formand for sammenslutningen af 31 faglige organisationer for midtjyske regionalt ansatte, DRO.

“Mindst to store udfordringer presser sig på: For det første den underfinansiering, som sundhedsøkonomer har opgjort til omkring 1. mia. kr. årligt de sidste ti år. For det andet den demografiske udvikling, hvor vi bliver flere og flere, hvilket sundhedsøkonomerne anslår kræver en økonomisk vækst på årligt 2 % alene for at holde det nuværende serviceniveau i den offentligt sektor.

Desværre har ingen af valgkampens mange udspil eller løfter uanset partifarve taget højde for disse to udfordringer samtidigt. Men det er helt nødvendigt, hvis kvaliteten i ydelser og service bare skal opretholdes.

Vi er klart af den opfattelse, at barren imidlertid må sættes højere. En kommende regering bør sætte sig i spidsen for en økonomisk prioritering på sundhedsområdet, så medarbejderne i den offentlige sektor kan udvikle faglighed og kvalitet - til gavn for borgere og patienter.”