Gør det attraktivt at arbejde på fuld tid

Region Midtjyllands udgifter til sygeplejerskevikarer er steget. Udviklingen understreger behovet for ansættelse af flere sygeplejersker, siger kredsnæstformand Bente Rasmussen til JP Aarhus.

Oprettet: 02.03.2020
Marie Adelstorp

Region Midtjylland brugte i 2019 langt flere penge på sygeplejerskevikarer end i 2018, viser en ny opgørelse fra Region Midtjylland. Regionens hospitaler udbetalte ifølge opgørelsen i 2018 godt 52 millioner krober til sygeplejerskevikarer. Sidste år steg udgiften til mindst 54,9 millioner kroner, skriver JP Aarhus.

Generelt understreger udviklingen behovet for ansættelse af flere sygeplejersker, fortæller kredsnæstformand Bente Rasmussen. Til avisen siger hun:

"Normeringerne er blevet så lave, at der skal hentes vikarer ind ved sygdom blandt personalet eller overbelægning. Derfor er en af løsningerne højere normeringer på afdelingerne i hverdagene, så den faglige kvalitet kan øges, og presset lettes for alle." 

Arbejdsmiljø står i vejen for fuld tid
Region Midtjylland har gennem flere år gennem forskellige initiativer forsøgt at få flere sygeplejersker fastansat. Og arbejdet på at få flere af de deltidsansatte sygeplejersker til at gå op i tid. Når den mission ikke er lykkedes, hænger det bl. a. sammen med arbejdsmiljøet, mener Dansk Sygeplejeråd.

"Rigtig mange steder bliver man som fastansat jævnligt bedt om at arbejde over eller at tage en ekstra vagt. Det kan betyde, at man får fornemmelsen af aldrig at have fri, og derfor kan det være attraktivt at være på deltid," siger Bente Rasmussen (...)

"Vi er i DSR helt enige i retten, men ikke pligt til fuld tid. For sygeplejersker er arbejdspresset bl. a. på grund af vagtbelastning mange steder så stort, at fuld tid ikke bliver et realistisk valg. Så der skal ydes en aktiv indsats for at gøre det attraktivt at gå op i tid. Det handler også om, at lønnen skal op," siger Bente Rasmussen.

DSR, Kreds Midtjylland  foreslår  derudover fokuserede indsatser omkring introduktionsforløb- og stillinger, individuel mulighed for at vælge afspadsering af vagttillæg, og at regionens senioraftaler i langt højere grad skal understøtte, at seniorsygeplejersker ønsker at blive i faget i længere tid.

Arbejdsgivere skal sørge for attraktive arbejdspladser
Også Dagbladet Holstebro behandler Regeringens aftale med Danske Regioner, der skal sikre 1.000 flere sygeplejersker på landsplan.  Dagbladet har i den anledning interviewet Bente Rasmussen og spurgt hende om, hvorfor så mange sygeplejersker arbejder på deltid. Hun svarer bl.a.:

"Flere af sygeplejerskene går lige nu på deltid, fordi vagtbelastningen er for høj, og lønnen er for lav. Og når så en familie skal se på, hvem der har højest løn, ender prioriteringen ofte sådan, at det bliver familiens sygeplejerske, der går på deltid. Så alfa omega er, at arbejdsgiverne laver nogle attraktive arbejdspladser."