Hæder til midtjysk forskningsleder og lektor

Vibeke Røn Noer, der er lektor og forskningsleder ved VIA University College, er blevet tildelt en ny undervisningspris fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Prisen hædrer fremragende og særligt engageret undervisning.

Oprettet: 01.10.2020
Marie Adelstorp

 Sammen med uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (th) overrakte Kronprinsesse Mary prisen til Vibeke Røn Noer (tv) og de øvrige seks prisvindere. 

vibeke-roen-noer-480-1

Hæderen skyldes blandt andet Vibeke Røn Noers evne til at forny traditionelle undervisningsformer ved eksempelvis at bruge ny teknologi i undervisningen og for sin prioritering af at give konstruktiv feedback til de studerende gennem de 18 år, hvor hun har været lektor på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus.

49-årige Vibeke Røn Noer har i hele sin underviserkarriere gjort meget ud af at bygge bro mellem uddannelsen og ’den virkelige verden’, som hun kender fra sin egen fortid som sygeplejerske. Hun inddrager derfor egne praktiske erfaringer og oplevelser i undervisningen. 

”At være sygeplejerske kræver en stor viden og faglighed, og faget er blevet stadig mere komplekst med årene. Men der er mange situationer, man som sygeplejerske ikke bliver rustet til at håndtere ved at læse teori. Sygepleje handler om meget mere end at lære sin farmakalogi og at lægge et drop,” forklarer Vibeke Røn Noer.

Fokus på den svære overgang
Hun uddyber:
”På uddannelsen er det også uhyre vigtigt at blive dannet til det menneskelige nærvær, da det er helt afgørende for kvaliteten af de relationer, som sygeplejersker er en del af i deres professionelle virke. Eksempelvis gør jeg en målrettet indsats for at ruste de studerende til at kunne være bedst muligt til stede som sygeplejerske i følelsestunge situationer, som når forældre mister et barn, eller når en ung skal sige farvel til en døende mor eller far. Jeg har som underviser i det hele taget altid været optaget af at klæde de sygeplejestuderende optimalt på til den svære overgang fra skolebænken til sengekanten på sygehuset, der indebærer et kæmpe ansvar for sygeplejerskerne,” forklarer Vibeke Røn Noer.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen sagde ved prisoverrækkelsen.
”Det er dejligt at møde en underviser som Vibeke Røn Noer, der har fokus på det menneskelige nærvær i sin undervisning, er god til at forny sig og har fokus på den svære overgang fra sygeplejerskeuddannelsen til sygehuset. At Vibeke gerne vil være med til at gøre en forskel, kan man mærke i hendes undervisning."

Konkret har Vibeke Røn Noer, der i mange år blandt andet har undervist sygeplejestuderende i pleje af uhelbredelig syge og døende, på den teknologiske front eksempelvist arbejdet med videodagbøger og virtual reality i sin undervisning. Digte og musik, der er anvendt til at skabe stemninger og følelser, er ligeledes utraditionelle virkemidler i Vibeke Røn Noers undervisning.

Om prisen

Undervisningsprisen består af en personlig hæderspris på 200.000 kroner og 300.000 kroner, som skal bruges på udviklingsaktiviteter, der skaber et godt og engagerende undervisningsmiljø. Formålet med Undervisningsprisen er at skabe øget opmærksomhed om underviserrollen på landets videregående uddannelser samt at inspirere til fremragende undervisning.