Her er din nye kredsbestyrelse i Kreds Midtjylland

Der bliver både kendte og helt nye ansigter i den nye kredsbestyrelse. Få overblikket over de mange valgte her.

Oprettet: 08.11.2021
Per Colstrup Vinkel
Jacob Gøtzsche er nyvalgt 1. kredsnæstformand i DSR, Kreds Midtjylland.

Der er sat navn på de medlemmer, der de kommende år skal være en del af kredsbestyrelsen i DSR, Kreds Midtjylland. 

På forhånd var det sikkert, at formand Anja Laursen samt de fire kredsnæstformænd ville opnå genvalg. Der var ingen modkandidater. Spørgsmålet var alene, hvilken rækkefølge de fire kredsnæstformænd ville blive valgt ind i. Udover kredsformanden er også 1. kredsnæstformand medlem af hovedbestyrelsen i DSR. Valget blev som følger. 

Kredsformand: Anja Laursen

1. kredsnæstformand: Jacob Gøtzsche

2. kredsnæstformand: Maria Greve Svendsen

3. kredsnæstformand: Bente Rasmussen

4. kredsnæstformand: Hanne Holst Long. 

Derudover er 29 menige bestyrelsesmedlemmer blevet valgt. Du kan få det fulde overblik over, hvem der er valgt via dette link. 

Den nye kredsbestyrelse er valgt for en periode på fire år med virkning fra dags dato.