- Hvis vi skal sikre et sundhedsvæsen, hvor patientsikkerheden er i top, kræver det et væsentligt lønløft

Kredsnæstformand Bente Rasmussen sætter i et debatindlæg i en række regionale dagblade spot på, hvorfor et lønløft er afgørende, hvis patientsikkerheden skal sikres på både hospitaler og i kommuner.

Oprettet: 15.09.2022
Per Colstrup Vinkel

Bente Rasmussen blev fortørnet, da hun læste et indlæg i Dagbladet Holstebro-Struer. Her spurgte en borger, hvorfor sygeplejersker kræver mere i løn, når der efter etableringen af supersygehuset i Gødstrup er færre senge totalt set i området og dermed mindre brug for sygeplejersker? 

En mangel på indsigt, som man naturligvis ikke kan forvente den enkelte borger har. Derfor satte Bente Rasmussen sig til tasterne og skrev et modsvar, der giver både indsigt i hverdagen og inspirationen til løsningsmodeller. 

-  Du skriver, der er lukket mange senge gennem årene. Du skal bare huske på, at det ikke antallet af senge, der er afgørende for den aktivitet, der foregår på sygehusene. Sundhedsvæsnet har forandret sig meget de senere år. En stadig stigende del af behandlingerne forgår ambulant, det vil sige en indlæggelse ikke er nødvendig og liggetiden er 2,7 dag. Aktiviteten på sygehusene er steget med over 75 procent siden 2001, men antallet af sygeplejersker er steget med 20 procent, dog faldende det sidste år.

- Det betyder, at der er brug for flere medarbejdere til at løse opgaverne patientsikker forsvarligt. Lige nu har vi afdelinger på Regionshospitalet i Gødstrup, som har påbud af Arbejdstilsynet, hvor det ikke er sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarligt. Når arbejdstilsynet giver sådant et påbud, betyder det, at man kan blive syg af at gå på arbejde.

Bente Rasmussen fortsætter i forholden til løn og mulighed for at skaffe det fornødne personale til hospitaler og kommuner. 

- Vi har forsøgt at skævvride ved de to sidste overenskomster, men det er peanuts, det flytter. Beregninger viser, at fortsætter vi den vej, vil det tage 100 år for sygeplejersker at få ligeløn.

- Vi får ikke de øvrige organisationer til at afgive løn, så deres medlemmer ikke får sikret reallønnen. Derfor er der brug for en politisk løsning i forhold til vores lønefterslæb. Sygeplejefaget har gennemgået en enorm udvikling, hvor sygeplejersker har overtaget flere og flere af lægernes opgaver. Der er endda sygeplejersker med selvstændige konsultationer. Vi er i dag en professionsbachelor, hvor uddannelsen er på SU. Lige nu forsvinder en del ud af faget eller tager til Norge, vikarbureauer eller det privat, hvor lønnen er højere. Derudover har vi haft et kæmpefald på søgningen til uddannelsen. Lige nu står der 20 tomme uddannelsespladser på sygeplejeskolen i Holstebro.

Du kan læse hele debatindlægget fra Bente Rasmussen ved at klikke her.