Justeret lønmodel på Aarhus Universitetshospital

Ny aftale kommer sygeplejersker og faglighed til gode på Aarhus Universitetshospital.

Oprettet: 07.10.2019
Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg

Som resultat af forhandlinger mellem Aarhus Universitetshospital (AUH) og Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland er hospitalets lønmodel, hvad angår aflønning af sygeplejerskers kompetenceniveauer, nu justeret.

Sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Inge Pia Christensen, fortæller til P4 Østjylland:
"Den tidligere lønmodel virkede primært uretfærdigt på de sygeplejersker, der havde været på en arbejdsplads i fem-seks år, og så kunne de måske få en ny kollega, der havde erfaring andre steder fra, der så overhalede dem i løn."

Inge Pia Christensen håber, at den justerede lønmodel også gavner fagligheden på hospitalet.
"Det, der er det dyreste lige nu, er at mangle dygtige kompetente sygeplejersker. Det er ikke kun inden for operationsområdet. Det er også alle mulige andre sengeområder, hvor vi kan være nødt til at lukke senge, fordi vi mangler sygeplejersker."

Lønmodellen baserer sig på en aftale indgået i 2014. Fællestillidsrepræsentanter, hospitalets ledelse og Kreds Midtjylland har satset på en langsigtet strategisk indsats med udvikling af kompetencemodel og tilhørende lønmodel. Der har løbende været ført forhandlinger, hvad angik aflønning og udmøntning i forhold til kompetencemodellen. Tidligere i år udløste to af hospitalets anæstesisygeplejersker, Helene Frøkjær og Lisbeth Østergaard, fornyet opmærksomhed på problemerne i systemet, da de valgte at sige op begrundet i kritik af systemet og søge til Norge.

Jacob Gøtzsche, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på AUH, glæder sig over, at det nu er lykkedes at få en justeret lønmodel forhandlet på plads og ser den som resultat af den langsigtede strategiske indsats fra kredsens side.

"De to kolleger har været katalysator i de seneste forhandlinger. Men der har været mange, der har gjort opmærksom på uretfærdighederne i det tidligere system," udtaler han til dr.dk

Flere fordele
Kredsformand for de midtjyske sygeplejersker, Anja Laursen, er også tilfreds med resultatet af de seneste forhandlinger og ser flere fordele i den justerede lønmodel på det østjyske hospital:

"Der er ingen tvivl om, at vi har et fantastisk dejligt fag som sygeplejersker med masser af muligheder. Men vi skal ikke fornægte, at løn også betyder noget," forklarer Anja Laursen til P4 Østjylland. 

Kredsformanden håber desuden, at den nu mere gennemskuelige lønmodel betyder, at det kan være med til rekruttere og fastholde sygeplejersker på hospitalet. 

"Jeg håber, sygeplejerskerne kan se sig selv ind i fremtiden via systemet - og at de vil fortsætte med at forholde sig til deres løn."