Kredsformand glæder sig over ændret vaccineopfordring

Først skulle sygeplejerskerne lade sig vaccinere før en fridag, så de eventuelle bivirkninger ramte i fritiden. Men i et interview på Radio4 torsdag morgen var Region Midtjylland kommet på andre tanker.

Oprettet: 18.02.2021

Journalist og morgenvært på Radio4, Jacob Grosen, undrede sig for åben mikrofon overfor lægefaglig direktør i Hospitalsenhed Vest under Region Midtjylland, Jens Friis Bach.

Kan du forstå, at sygeplejersker, det i forvejen er pressede, bliver frustrerede over at blive bedt om at lade sig vaccinere dagen før en fridag, sådan at eventuelle bivirkninger klares i fritiden og ikke i arbejdstiden?

- Det kan jeg godt forstå, det har ikke været vores ærinde at skabe frustration. Vi er godt med på, at vaccinationen og afledte bivirkninger fører til sygedage, der også falder på arbejdsdage. Det har vi taget til efterretning og det må vi leve med, lød svaret fra Jens Friis Bach.

Den lægefaglige direktør understregede, at man ikke vil pålægge nogen ansatte at lade sig vaccinere på bestemte tidspunkter. Udmeldingen kom i forlængelse af, at medarbejderne nu selv kan booke tid til vaccination.

Hos Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, glæder kredsformand Anja Laursen sig over udmeldingen fra Hospitalsenhed Vest.

- Jeg er glad for budskabet om, at det ikke er en opfordring om at tage vaccinen op mod en fridag. Det slider på en i forvejen presset personalegruppe, hvis man skal bruge sin fridag på at være syg. Det er et personalemæssigt skidt signal, som jeg er glad for, nu bliver trukket i land.

- Det her må vel udelukkende handle om, at man skal tage de vaccinetider, der er tilgængelige. Så vi på den måde sikrer, at flest mulig kan få vaccinen hurtigst muligt, lyder det fra Anja Laursen.

Kredsformanden for sygeplejerskerne i Kreds Midtjylland understreger, at man hos sygeplejerskerne har stor forståelse for, at den daglige drift på hospitalerne skal kunne opretholdes ved at hele afdelinger ikke vaccineres på en gang. At sikre nok disponibelt personale må bare aldrig blive et ansvar, der bliver placeret hos den enkelte medarbejder.

Hele interviewet kan høres via linket herunder. Du skal finde timen mellem 7 og 8 torsdag morgen og spole frem til 31:25, hvor indlægget starter.

https://www.radio4.dk/program/morgen-r4dio/

Undren over opfordring

Det var mandag den sygeplejefaglige direktør i Hospitalsenhed Vest, Ida Götke, i et interview med TV Midtvest, opfordrede sygeplejerskerne til at tænke over, hvornår de lod sig vaccinere.

- Vi beder dem om at booke sig til en vaccination, hvor de har fri dagen efter eller har aftenvagt, så de har tid til at komme sig, fortalte den sygeplejefaglige direktør.

Læs hele artiklen her:

https://www.tvmidtvest.dk/coronavirus/hospitalsenhed-vest-aendrer-ikke-vaccinationsstrategi-paa-trods-af-bivirkninger

En udmelding der undrede kredsformand Anja Laursen, der senere samme dag rettede kritik af opfordringen i en ny artikel på TV Midtvest.

- Det, tænker jeg, er en enorm dårlig løsning. Jeg synes faktisk, det er ret skørt, og jeg synes, det er at gå i enormt små sko, når man tænker over, hvad personalet ellers er udsat for, sagde Anja Laursen til TV Midtvest:

https://www.tvmidtvest.dk/coronavirus/sygeplejeraad-fortoernet-over-regionens-vaccineopfordring-det-er-at-gaa-i-enormt-smaa-sko

Og Kredsnæstformand, Jacob Gøtzsche, fulgte op i BT:

- Og selvom sygeplejerskerne selv kan booke tid nu, så har de ikke 100 procent kontrol over tiden. Jeg har så sent som i dag talt med én, der har fået sin tid ombooket fire gange. Hvad vil hospitalet gøre i det tilfælde? Opfordre os til at ombooke vores privatliv efter vaccinen? Det er at gå i enormt små sko.

https://www.bt.dk/samfund/dansk-sygeplejeraad-om-vaccineopfordring-det-er-at-gaa-i-for-smaa-sko?fbclid=IwAR03zMIBhtCVXy5ce2fJqbBuicg_lr1GszDk31NarqcerAC6rs2qWEH-hPw