Kvalitet og kompleksitet i centrum

Godt 200 midtjyske sygeplejersker mødtes til temadag om 'kvalitet og kompleksitet i sygeplejen,' hvor bl.a. forsker Sidsel Vinge og forskningssygeplejerske og ph.d. Anne Bendix var oplægsholdere på en dag, der bød på inspiration, debat og latterudbrud.

Oprettet: 08.03.2019
Marie Adelstorp

Kaffekopperne klirrede, og snakken bredte sig hurtigt, da DSR, Kreds Midtjylland havde indbudt til en temadag om kvalitet og kompleksitet i sygeplejen. Et emne som trak mere end 200 til huse, der fra dagens start blev sporet ind på emnet via kredsformand Anja Laursens åbning:

anja_laursen_070319

"Som sygeplejersker har vi i mange år talt om kvalitet, og det skal vi blive ved med af flere årsager.  Bl.a. er det vigtigt, at vi ved, hvorfor vi gør, som vi gør, fordi vi ved, at det virker og er betydningsfuldt. Med det kan vi også dokumentere, argumentere og begrunde sygeplejen. Og det ER der brug for i mange sammenhænge. Der er ikke bare brug for, at vi arbejder systematisk med kvalitet i et patient-borger perspektiv, men også når vi hinanden imellem skal vurdere sygeplejen, OG, ikke mindst, når vi politisk skal argumentere for betydningen af sygepleje i en ledelsesmæssig og politisk prioritering," lød en del af Anja Laursens åbning af dagen.

Herefter gav hun et kort historisk rids over udviklingen, inden hun fortalte:
"Vi kan uden tvivl blive skarpere og præcisere, hvad sygeplejefaglig kvalitet er, og hvordan vi systematisk kan arbejde med det. Og hvordan det kan tilføre og sikre patienterne og borgerne bedre sundhedstilstand.
Sygeplejersker forsker heldigvis i tiltagende grad og kan sætte ord på, hvad faglig kvalitet er ud fra et sygeplejefagligt perspektiv. Dagen i dag vil netop handle om kvalitet med forskellige perspektiver og ligeledes berøre den kompleksitet, der samtidig spiller en væsentlig rolle i at udøve kvalitet," sagde Anja Laursen.

Efterfølgende blev forskningssygeplejerske og ph.d. Anne Bendix Andersen budt velkommen som oplægsholder.

 

Hvordan fungerer tværsektorielt samarbejde i praksis?
I sundhedsvæsenet er der meget fokus på at skabe sammenhængende patientforløb, og i den forbindelse forventes det, at et øget samarbejde mellem sundhedsprofessionelle vil medføre mere sammenhæng for borgere.  Men hvordan samarbejder de sundhedsprofessionelle egentlig i praksis? Hvordan er deres betingelser og muligheder for at skabe sammenhængende forløb? Og fører samarbejde til mere sammenhæng?

Anne Bendix har i sit ph.d.-projekt undersøgt, hvordan sundhedsprofessionelle konstruerer patientforløb for ældre borgere med multisygdom, når de udskrives fra en akutafdeling og har behov for sygepleje og behandling i andre institutioner i det danske sundhedsvæsen. Hun har set nærmere på, hvordan intentioner om samarbejde beskrives i Sundhedsaftalen for Region Midtjylland og på, hvordan sådanne intentioner afspejles og efterleves i den praksis, hvor patientforløb bliver til. Og netop denne forskning fik hun bl.a. uddybet under sit oplæg, der også bød på elektroniske afstemninger blandt deltagerne. Eksempelvis blev deltagerne spurgt om, hvornår tværsektorielt samarbejde fungerer godt. Se mere i galleriet nederst på denne side.

Kompleksitet vedrører alle sektorer
Kompleksitet er et ord, som bruges meget ofte af såvel sundhedsfaglige som ledere og politikere til at beskrive hverdagen. Men hvad mener vi egentlig med kompleksitet, hvad skyldes det, hvordan håndteres kompleksitet bedst, og hvad kræver det? Projekchef i VIVE, Sidsel Vinge, har undersøgt de kommunale sygeplejerskers perspektiv på kompleksitet, men i sit oplæg satte hun kompleksitet i sygeplejen i alle sektorer til debat. For kompleksitet er ikke kun et vilkår – det er også noget som kan håndteres mere eller mindre hensigtsmæssigt, fortalte hun.

Workshops og latter
Efter formiddagens oplæg fordelte deltagerne sig mellem fire sessioner omhandlende hhv. hjemmet som sidste levested, tværsektorielt lungeteam til patienter med svær KOL, samarbejdet med borgeren med den psykiatriske diagnose i dilemmaet mellem selvbestemmelse og omsorgsforpligtigelsen og endelig kvalitet og kompleksitet i den kommunale sygepleje.

nurse_ruth_-_tegning_-_070319

Dagen blev afrundet med et oplæg af Ruth Holst, der arbejder som hjemmesygeplejerske. Hun underholdte om sin vej ind i sygeplejefaget. En vej som bl.a. bød på arbejde hos kamptropperne og tre udsendelser, inden hun vendte næsen hjemad og læste til sygeplejerske. Erfaringerne som ny i sygeplejefaget gav hende lyst til at skrive en bog til andre nyuddannede sygeplejersker.
"Aldrig har jeg oplevet noget så skræmmende som at arbejde på en hjertemedicisk afdeling som nyuddannet sygeplejerske," fortalte hun.

Bogen 'Ny sygeplejerske - uden panik' indeholder Ruth Holsts egne illustrationer med sit alterego 'NurseRuth,' og det var bl.a. tegninger herfra, Ruth Holst tog udgangspunkt i under sit oplæg der bragte flere latterudbrud fra salen med sig.

Oplæg fra dagen

Kredsformand Anja Laursen: Indledning af dagen
- Hent oplæg af Anja Laursen

Anne Bendix: Mere samarbejde, mere sammenhæng?
- Hent oplæg fra Anne Bendix 

Sidsel Vinge: Kompleksitet i sygeplejen.
- Hent oplæg fra Sidsel Vinge 

Rikke Vorre: Samarbejdet med borgeren med den psykiatriske diagnose i dilemmaet mellem selvbestemmelse og omsorgsforpligtigelse.
- Hent oplæg fra Rikke Vorre

Birgit Refsgaard: Det tværsektorielle lungeteam.
- Hent oplæg fra Birgit Refsgaard 

Julie Pedersen: Kvalitet og kompleksitet i den kommunale sygepleje.
- Hent oplæg fra Julie Pedersen 

Louise Nielsen Kusk: Hjemmet som det sidste levested.
- Hent oplæg af Louise Nielsen Kusk

Billeder fra dagen

Bemærk venligst, at billedvisningen fungerer optimalt i stor visning.