Lad ikke den kommunale sygepleje blive en synkende skude

Spareforslag mødt af kritik fra tillidsrepræsentant Lis Krogager Ransborg fra Akutafsnittet i Struer Kommune.

Oprettet: 13.09.2018
Marie Adelstorp

Debatindlæg af sygeplejerske og tillidsrepræsentant Lis Krogager Ransborg, Akutklinikken Struer:  

Lad ikke den kommunnale sygepleje blive en synkende skude

Der er indgået budgetforlig i Struer Kommune. Eksempelvis skal der bl.a. ske besparelser på 780.000 kroner på Akutafsnittet i Struer. Derudover skal Flyverkorpset, en fast trup af social- og sundhedsmedarbejdere, som bruges som vikarer på Struer Kommunes plejecentre, i hjemmeplejen og på Akutafsnittet, nedlægges. Samtidig er borgerne stillet i udsigt, at der ikke vil ske serviceforringelser på ældreområdet.

Jeg er så heldig at være sygeplejerske på netop Akutafsnittet. Et flagskib Struer Kommune søsatte for ca. 10 år siden. Et sted hvor kommunes borgere kan visiteres til midlertidige ophold, når de udskrives fra sygehuset og/eller deres sygeplejebehov af forskellige årsager ikke kan varetages i hjemmet med hjælp af hjemmesygeplejen.

På Akutafsnittet, og blandt vores vikarer i Flyverkorpset, oplever jeg stor faglighed og vilje til at forsøge at leve op til de stigende krav, der stilles til os som følge af øgede behov for både grundlæggende og kompleks sygepleje.  Men når der skal spares 780.000 kroner alene på Akutafsnittet, er det for mig helt umuligt at se, hvordan man vil undgå serviceforringelser. 

Jeg ved, de fleste af os alt for ofte går hjem fra arbejde med dårlig samvittighed over at skulle give ikke-nåede opgaver videre til den næste lige så travle vagt, og at vi alt for ofte må gå fra en borger, som tydeligvis har behov for, at vi havde lidt mere tid til at lytte, forklare, hjælpe, trøste og lindre, men må gå, fordi en anden borger kalder og har samme eller helt andre behov for sygepleje. De mulige konsekvenser af budgetforliget bekymrer derfor mine kollegaer og mig meget. 

Risiko for nedsat kvalitet og effektivitet
Det forlyder, at Flyverkorpsets ansatte tilbydes fastansættelse de førnævnte steder, så man dér kan øge bruttonormeringen. Trods evt. øget bruttonormering vil det ikke være praktisk muligt for det faste personale at dække hinanden ind ved akut sygdom. Dels vil det slide hårdt på personalet med øget overarbejde, og desuden er det en bekostelig affære.  Der kan evt. bruges dyre eksterne vikarbureauer, men det meget skiftende personalet dér har oftest intet kendskab til f.eks. Struers plejecentre og Akutafsnittet og kan kun anbefales som nødløsning, da der i høj grad er risiko for nedsat kvalitet og effektivitet.

Forliget kalkulerer derudover med opdeling i patientkategorier på Akutafsnittet: Akutpladser, aflastnings-, rehabiliterings- og palliative pladser i den tro, at de to sidstnævnte skulle være billigere pga. mindre plejetyngde. Det mener mine kolleger og jeg ikke er tilfældet, og hvis det skal praktiseres, vil der uundgåeligt komme til at stå tomme stuer i én kategori, mens der vil være venteliste til andre, og så vil kommunen skulle betale til regionen for ikke at kunne hjemtage borgere til kommunal pleje. Og akut syge borgere, som vanligt kunne indlægges på Akutafsnittet, vil blive indlagt unødigt på sygehuset for straks at komme på den dyre venteliste til Akutafsnittet.  

Vi tilstræber at sikre kvalitet
Vi oplever i høj grad, at borgere udskives fra sygehuset langt tidligere end for få år siden. Desuden bliver befolkningen generelt meget ældre end tidligere. For manges vedkommende medfører det også flere år med svækket helbred, deraf øget behov for behandling og evt. indlæggelse på sygehus og i høj grad øget behov for sygepleje.

Vi oplever også stigende sygeplejebehov blandt yngre borgere. Mange borgere med kroniske sygdomme og kræftpatienter modtager livsforlængende behandlinger på specialafdelinger og udskrives til videre pleje i hjemmet – eller på Akutafsnittet. Det er ofte borgere med komplekse sygeplejeproblemer. Desuden oplever vi et stigende antal borgere med demens, psykiske sygdomme og /eller misbrugsproblemer, som ikke tilbydes indlæggelse på sygehuset til trods for, de ikke kan klare sig i eget hjem.

Vi tilstræber i høj grad at sikre kvaliteten af sygeplejen hos den enkelte borger - herunder også effektivisere for kortest mulig indlæggelse. Først for fremmest af hensyn til borgeren - men også af hensyn til kommunens økonomi. Derfor bruges også megen tid på koordinering og planlægning af opgaver, samtaler med borgere og pårørende for at afklare behov for pleje mv. under og efter udskrivelsen, samarbejde med læger, fysio-og ergo terapeuter, diætister, visitatorer og andre samarbejdspartnere. Vi har nok at se til allerede.

Lad ikke kvaliteten af sygepleje dale
Vores opfordring skal derfor lyde. Pas godt på det nuværende personale. Skal vi undgå serviceforringelser, så håber jeg, de ansvarlige politikere har god plan i ærmet. Vi er lydhøre, men ikke hvis planen sænker kvaliteten i sygeplejen.  Med andre ord. Lad ikke den kommune sygepleje blive en synkende skude. Hold flagskibet på rette kurs.

Et skridt frem og to tilbage i ældreplejen

Da samtlige partier i byrådet i Stuer skrev under på et budgetforlig 29. august skete det blandt andet med en udmelding om flere penge til de ældre.
'Der er fundet midler til at udbygge servicen overfor de ældre med 2,5 millioner kroner i 2019 og 4,25 millioner kroner i 2020 og årene fremover til 2023,´ lød det opmuntrende budskab til både de ældre med behov for hjælp, de pårørende som kæmper for at få tingene til at hænge sammen og personalet på både plejehjem og i hjemmeplejen generelt.

Men roser har torne, og inde under de glatte tal på overfladen af det fremlagte budget gemmer der sig et krav om, at social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget skal finde besparelser på 5,1 millioner kroner i 2019 og det dobbelte i 2020. Spørgsmålet er så, om det er et skridt frem og to tilbage.

Det er ikke alle reduktionerne i budgettet, der rammer ældreplejen. Struer Kommune forventer blandt andet at kunne reducere udgifterne til anbringelser med lidt over to millioner kroner. Men der er lagt op til nogle markante besparelser på ældreplejen. Struer Kommune vil blandt andet spare 460.000 kroner på at nedlægge det kommunale flyverkorps med cirka ti ansatte, som står klar til at rykke ud, når der er sygdom og brug for vikarer på både plejehjem og i hjemmeplejen, og desuden er der lagt op til en besparelse på 780.000 kroner på akutafsnittet.

Tillidsrepræsentanten for de ansatte på akutafsnittet, sygeplejersken Lis Krogager Ransborg, advarer i et læserbrev, som Dagbladet Holstebro har bragt, at det kan få alvorlige konsekvenser.
"Når der skal spares 780.000 kroner alene på akutafsnittet, er det for mig helt umuligt at se, hvordan man vil undgå serviceforringelser," skriver hun blandt andet og advarer om, at byrådet er godt på vej til at gøre flagskibet i den kommunale ældrepleje til en synkende skude med dårligere forhold for både de ældre og personalet.