Lavt sygefravær i Lemvig

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en analyse, der viser, at Lemvig Kommune er den kommune, der har lavest sygefravær blandt de offentligt ansatte.

Oprettet: 31.01.2019
Marie Adelstorp

De vestjyske kommuner er nogle af de kommuner i Danmark, der har lavest sygefravær. Det har Økonomi- og Indenringsministeriet slået fast i en ny analyse, hvor syv af landets ti bedste kommuner ligger i landsdelen. Allerbedst går det i Lemvig, der har det laveste sygefravær blandt medarbejderne i social- og sundhedssektoren.

Det lave sygefravær skyldes blandt andet en målrettet indsats fra kommunens side for at få langtidssygemeldte tilbage i arbejde.
"Vi har sygesamtaler, når der er gået fire uger, otte uger og tolv uger. Nogle gange skal der også hjælp til, så der har vi et samarbejde med Falck Healthcare, som kan komme ind og lave psykologsamtaler, hvis sygdommen påvirker psykisk," forklarer områdeleder på ældreområdet, Birgitte Nielsen.