Masser af inspiration og debat på Kreds Midt Træf

Omkring 200 arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter har været samlet til kredsens årlige Kreds Midt Træf – denne gang om temaet ’Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv’. Se billeder og læs mere om dagen.

Oprettet: 24.01.2019
Ditte Scharnberg og Marie Adelstorp (fotos)
Arbejdslivsforsker Janne Gleerup fra Roskilde Universitet holder oplæg under Kreds Midt Træf.
Foto: Marie Adelstorp

Kredsformand Anja Laursen introducerede i sin velkomst kredsens satsning ’Fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv – et fælles projekt’, der blev vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2018 som retning for kredsens indsats.

Hun kommenterede desuden DSRs og kredsens holdninger til de aktuelle udspil fra den siddende regering til sundhedsreform, herunder DSRs otte udspil fra DSR om sundhedsvæsenets udvikling.

’Der er gode takter i udspillene, men sandelig også rigtig mange knaster, som vi som sygeplejersker og DSR skal gå i debat med politikere om,” understregede Anja Laursen. ”Vi har nemlig mange bud på, hvor udfordringerne i sundhedsvæsenet reelt kan løses."

Hvad viser krystalkuglen?
Efterfølgende fulgte oplæg fra arbejdsmarkedsforskere om tendenser på arbejdsmarkedet og i arbejdsmiljøet, som deltagerne senere på dagen arbejdede med i fire forskellige værksteder om ny teknologi, livsfasepolitik, vilkår for seniorer og for nyuddannede.

Henrik Holt Larsen, professor emeritus, Copenhagen Business School og Janne Gleerup, lektor og arbejdslivsforsker, Roskilde Universitet satte fremtiden til debat og gennemgik en række tendenser på arbejdsmarked og i arbejdsmiljø. Deres oplæg kredsede om seks temaer: mere omskiftelige livsfasebehov, længere arbejdsliv – flere seniorer, nye generationer – nye arbejdsværdier, ansatte med løsere tilknytning, samarbejde på distancen – virtuelle kolleger og ny teknologi i høj hast.

Debat om sygeplejersker hverdag og virkelighed
Sidste halvdel af dagen skulle deltagere selv i aktion. De arbejdede i fire forskellige værksteder med at drøfte tendenserne i forhold til vilkår og udfordringer på deres arbejdspladser, ligesom deres roller som arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter i fremtiden også var et emne til diskussion.

Som afslutning på dagen fortalte repræsentanter fra hver af de fire værksteder om, hvad der særligt havde inspireret dem i dagens løb, og som de ville bringe med tilbage til videre drøftelse med kolleger og ledere.

Materiale fra dagen

Billeder fra dagen

Bemærk venligst, at billedvisningen fungerer bedst i stor visning.