Medarbejderrepræsentanter udvandrende - nu indkaldes til nyt møde

Fredag den 14. september har regionrådsformand Anders Kühnau indkaldt Anja Laursen og Jette Ohlsen, næstformænd i regionens hovedsamarbejdsudvalg, til møde med direktionen. Det sker, efter alle medarbejderrepræsentanter udvandrede fra møde som konsekvens af direktionens ledelsesstil.

Oprettet: 13.09.2018
Marie Adelstorp

"Vi har behov for en tilkendegivelse fra direktionen om, at man som medarbejder kan komme med sit faglige input. Vi er fuldstændig bevidste om, at det er ledelsens ret at hyre og fyre, men måden, det har foregået på, skaber utryghed og úsikkerhed for medarbejderne." Sådan lød budskabet til en del medier fra Anja Laursen, næstformand  i RMU (Regionens medarbejderudvalg),  med henvisning til seneste afskedigelse af en hospitalsledelse i Region Midtjylland.

Netop Anja Laursen førte ordet under et møde i regionens hovedsamarbejdsudvalg den 13. september, da hun kom med en fælles udtalelse på vegne af medarbejderrepræsentanterne. Efterfølgende valgte medarbejderne at rejse sig og forlade lokalet.

Hun uddyber udvandringen således:
”Vi oplever ikke, at MED-systemets grundlæggende principper om involvering og medbestemmelse fra ledelse og medarbejderside anerkendes og accepteres. Med direktionens handlinger oplever vi, at der skabes utryghed og mistillid i MED-systemet – blandt såvel ledere som medarbejdere.”

Anja Laursen slog ligeledes fast:
”Vi indgår fremadrettet gerne i dialog i MED-systemet, men vi har brug for at kende spillereglerne – og en klar tilkendegivelse fra såvel Regionsrådet som direktionen på, at man vil og anerkender demokratiet i et MED-system kendetegnet ved involvering og medbestemmelse."

Anders Kühnau udtaler i en pressemeddelelse:
"Vi har en årelang tradition for godt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse i Region Midtjylland. Jeg ønsker, at det samarbejde skal fortsætte og har derfor taget initiativ til et hurtigt møde for at styrke dialogen," siger Anders Kühnau. (Læs mere)

Parterne mødtes igen den 14. september 2018 kl. 10.00. (Læs fælles udtalelse efter mødet)

Begivenheden er omtalt i række midtjyske medier: