Medlemmernes historier skal løftes

Hvordan giver bestyrelsen videre liv til generalforsamlingens vedtagne debatoplæg? Og hvordan vil kredsen på årets kongres sætte fokus på sygeplejefaglig kvalitet? Dette blev bl.a. drøftet under seneste kredsbestyrelsesmøde i DSR, Kreds Midtjylland.

Oprettet: 08.03.2016
Marie Adelstorp
Foto: Marie Adelstorp

”For os i kredsens bestyrelse er det vigtigt, at vi arbejder grundigt med det, generalforsamlingen beslutter. Vi skal tage medlemmernes beslutninger seriøst, og derfor vil vi gerne fortsætte arbejdet med at indsamle og sætte lys på de gode, sygeplejefaglige historier, som det blev besluttet under generalforsamlingen i oktober 2015,” fortæller kredsbestyrelsesmedlem Jan Otkjær, der er fællestillidsrepræsentant i Psykiatri og Social
Udmeldingen kommer i halen på bestyrelsens beslutning om at arbejde med emnet i en toårig periode med mulighed for justeringer i forbindelse med næste generalforsamling.

”Vi synes, der er meget potentiale i debatoplægget, og derfor vil det give god mening, at dette arbejder fortsætter i bestyrelsen, ” supplerer Trine Thøgersen, der ligeledes er kredsbestyrelsesmedlem og desuden tillidsrepræsentant på F2 på Aarhus Universitetshospital.

Bestyrelsen er indkaldt til en særlig temadag om emnet den 29. marts, hvor de vil drøfte det videre arbejde.

Kongresforslag undervejs
Bestyrelsesmødet indeholdt ligeledes en sidste diskussion af kredsens kongresforslag om sygeplejefaglig kvalitet.

              ”Jeg er nyt kredsbestyrelsesmedlem, så for mig er det spændende at følge processen fra idé til udkast med de diskussioner, vi har haft på de seneste bestyrelsesmøder. Nu ligger der snart et endeligt kongresforslag klar, som jeg glæder mig til at følge under kongressen i maj. Vores forhåbning er naturligvis, at kongressens delegerede vedtager vores forslag, som så forhåbentlig kan få landspolitisk bevågenhed.”

For eller imod sporing?
KB-mødet indeholdt også diskussioner om et presseaktuelt emne. Der har nemlig på det seneste været mediebevågenhed på det faktum, at man flere steder overvejer at spore medarbejdere og udstyr med en chip. Men en sådan sporing giver anledning til panderynker hos størstedelen af den midtjyske bestyrelse, fortæller Jan.

          ”Vi er ikke blinde over for de mulige positive muligheder, sporing giver. Omvendt er vi noget bekymrede over den potentielle overvågning af medarbejdere, der åbnes for. Vil sporingen eksempelvis give ledelsen anledning til at kalde en medarbejder til samtale, hvis han går for ofte på toilettet?,” spørger Jan retorisk, inden han fortsætter:
          ”Det er naturligvis at sætte tingene på spidsen, men vi kan godt frygte, at sporingen kan misbruges, og derfor har vi som kredsbestyrelse benyttet en del tid på at drøfte emnet.”
Bestyrelsen mener, at det er vigtigt at få drøftet chip-sporing i både lokale MED-udvalg og regionens øverste samarbejdsudvalg (RMU).

Kredsbestyrelsen gav derudover input til hovedbestyrelsens videre arbejde med en række anbefalinger til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.