Mere end 300 sygeplejersker til faglig markedsdag

Medlemshuset og telte summede af liv og latter dagen og aftenen lang, da midtjyske sygeplejersker deltog i et væld af aktiviteter på kredsens traditionsrige markedsdag.

Oprettet: 05.09.2019
Tekst: Ditte Scharnberg og Marie Adelstorp. Fotos: Marie Adelstorp
Medlemmer lytter til kredsformand Anja Laursens velkomst.

’Hvad er væsentligt, når vi skal udvikle det gode sygeplejefaglige arbejdsliv?’ Det spørgsmål var i centrum under kredsens faglige markedsdag, der i år blev afviklet for femte gang. I sin velkomsttale lagde kredsformand Anja Laursen vægt på, at faglig udvikling, sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv og ikke mindst arbejdsvilkårene er afgørende for sygeplejerskers hverdagsliv.

Mange faglige input
I 25 stande kunne deltagerne møde sygeplejersker fra faglige selskaber, sygeplejeskoler og forskningsenhed, udviklingsprojekter, Etisk Råd mm. med en række forskellige bud. Også kredsbestyrelsen, SLS, Lederforeningen og Seniorsygeplejerskerne kunne man komme i dialog med, ligesom der var rådgivning at hente om arbejdsmiljø, karriere, uddannelse og fuldtid/deltid.

dsc_0688Som en ekstra gæst dukkede det nye Fælles udrykningsteam, Psykiatri og Politi op (foto tv). Teamet startede sin indsats den 1. september 2019 og er et samarbejde mellem politiet, psykiatriske sygeplejersker, seks fra Psykiatrisk Modtagelse, Regionspsykiatrien Vest og otte fra distriktspsykiatrien i Østjylland, i forbindelse med akutte indsatser over for borgere med psykiatriske lidelser. De to teams skal arbejde foreløbig i en toårig projektperiode.

 

 

 

Psykiatrisk sygeplejerske Heidi Lærche flankeret af to af de seks
betjente, der rykker ud med Fælles Akutteam i Vest.

ruth_holstFuldt hus til faglige sessioner
Undervejs i eftermiddagens program kunne deltagerne styrke sig ved både en pølsebod og en isbod, ligesom kredskontorets serviceteam dagen lang sørgede for, der var frisk kaffe og nybagt kage i kantinen – i dagens anledning omdøbt til Pit-stop.

Og så kunne de ikke mindst deltage i fire forskellige faglige sessioner med oplæg om ’Fundamentals of care’ og kliniske retningslinier – hvordan hænger det sammen?, kompleksiteten i sygeplejenormeringer, sygeplejerskers digitale kompetencer og om det at være ny sygeplejerske.Hjemmesygeplejerske Ruth Holst, der står bag figuren Nurse Ruth, fik latteren frem.

virtual
     Deltagerne havde mulighed for at afprøve sygepleje i Virtual Reality .

dsc_0737
     Ditte Dahl (th) fortæller om et dialogværktøj, hun har udviklet.

markedsdagens_yngste_deltagereMarkedsdagens yngste deltagere, seks uger gamle Frode med sin mor Ditte Louise Dahl (tv), samt Christina Fasterholdt Povlsen med sin søn - et år gamle Conrad.

Ditte Dahl bemandede én af de 25 boder undervejs i Markedsdagen (se foto herover). Mødte man Ditte, kunne man høre mere om hendes udvikling af et dialogværktøj, som ved hjælp af en 'madkasse' giver indblik i socialpsykiatriske borgeres madvaner. Redskabet har til formål at gøre det at spise sundt mere overskueligt for mennesker med psykiatriske lidelser.

 

 

 

 

 

 

 


Debat fra markedspladsen om ligeløn og ligestilling
dsc_0749Hvad mener du om ligestilling og ligeløn? Det var temaet for dagens politiske debat på en tætpakket markedsplads. Kredsbestyrelsesmedlemmerne Vibeke Bak og Maritta Pedersen samt kredsnæstformændene Hanne Holst og Bente Rasmussen gav hver et kort bud på centrale emner: fuldtid/deltid, det kønsopdelte arbejdsmarked, lønindplaceringen i tjenestemandsreformen i 1969, som stadig trækker spor ind i uligelønnen. Alle blev opfordret til at gå tilbage og debattere med kolleger. ”Vi kan ikke leve af anseelse og troværdighed alene”, det lød fra scenen.

 

 

Høj hygge i teltet 

dsc_0755

dsc_0742

Dagens sidste aktivitet var fælles spisning for mere end 300 sygeplejersker i markedsteltet. Og så afrundede Anne Dorte Michelsen (foto herover) en oplevelsestæt markedsdag med en koncert, der under flere af hendes sange til at gynge af stemning og korsang fra feststemte sygeplejersker.

poelsebod

kagebord

Oplæg fra dagen

Vind en lækker middag

Deltog du i markedsdagen? Fortæl på kredsens Facebook-side, hvad der gjorde mest indtryk på dig i løbet af dagen. Med din besvarelse deltager du i konkurrencen om en cafétur for to personer. (Frist 15/9 2019)