Midtjyske sygeplejersker indstillet til Athena Prisen

35 er indstillet til "Athena Prisen", som belønner sygeplejefaglige indsatser, hvor bæredygtig udvikling er omsat til lokale mål og handlinger. Læs mere om de syv indsatser, der er indstillet fra det midtjyske. Vinderen findes den 25. november 2020.

Oprettet: 15.09.2020
Marie Adelstorp

Horsens: Excellent sygepleje

I 2020 tager to sygeplejersker fra Kirurgisk sengeafsnit 1 på Horsens Sygehus fat på begrebet ”Excellent Sygepleje”. De udformer et projekt, hvor de vil udvikle sygeplejen både til gavn for patienterne og sygeplejepersonalet.

Silkeborg: Tværfaglig og tværsektoriel indsats for de mest udsatte borgere med misbrug og svær psykisk sygdom

Et team for ADHD og Rusmiddelpsykiatri i Silkeborg afprøver en tværfaglig og tværsektoriel indsats for de mest udsatte borgere med misbrug og svær psykisk sygdom. Indsatsen er inspireret af F-ACT i Holland og Norge og er et samarbejde mellem, rusmiddelbehandler, sagsbehandler, psykiatrisk sygeplejerske med videre. Indsatsen er endnu ikke evalueret, men det tyder på, at indsatsen giver bedre løsninger for udsatte borgere med misbrug og svær psykisk sygdom og mindre ulighed i sundhed.

Skive: Afklarende samtale for lungesyge om fælles behandlingsmål

En afdelingssygeplejerske fra Klinik for Lungesygdomme på Regionshospitalet Skive indstilles sammen med gruppen omkring implementering af ALF-KOL – (Afklarende samtale for Lungesyge om Fælles behandlingsmål) for deres arbejde med at implementere et beslutningsstøtteværktøj for patienter med KOL i terminal fase. Formålet er bl.a., at KOL-patienter og pårørende igennem dialog med de sundhedsprofessionelle inddrages i vigtige beslutninger om behandlingsniveau i den palliative fase.

Silkeborg: Intensivsygeplejersker udbreder kendskab til trakealtube med Suction Aid-funktion

To intensivsygeplejersker fra Regionshospitalet Silkeborg arbejder for, at alle intuberede patienter i landet skal få mulighed for ligeværdig og omsorgsfuld kommunikation med deres pårørende og med sygeplejersker og læger. Metoden med at puste luft ind over cuff kaldes LISA, og de to intensivsygeplejersker forsøger at udbrede LISA til alle intensive afdelinger, både nationalt og internationalt. De står bl.a. for undervisning, kontakt til samarbejdspartnere, kontakt til patienter og pårørende i og udenfor afdelingen, oplæg på konferencer, deltagelse i udvikling af nye tuber og andet materiel.

Viborg: Sygeplejerske ændrer praksis i pacemaker-ambulatorie

En sygeplejerske fra Hjerteklinikken på Regionshospitalet Viborg har været foregangskvinde i forhold til at ændre praksis i pacemaker-ambulatoriet. Fra årlige fremmødekontroller til telemedicinske konsultationer, hvor patienten kan få testet sin pacemaker hjemmefra. Det frigør patienterne for at rejse langt, og samtidig frigør det ressourcer i ambulatoriet. 

Randers: Astma-indsats i sundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne i Randers Kommune foretager astma-hjemmebesøgene og optimerer dermed barnets medicinske behandling, og de kommer med forslag til at forbedre indeklimaet i hjemmet. Irritanterne omkring barnet mindskes/elimineres. Sundhedsplejen kommer også med oplæg til personalet i dagtilbuddene og optimerer dermed barnets medicinske behandling, mens barnet er i pasning. Det betyder, at infektioner kan forebygges. Projektet har potentiale til at mindske ulighed i sundhed, fordi personalet i dagtilbuddene bliver klædt på til at gå i dialog med forældrene om barnets symptomer og behandling.

Aarhus: Udvikling af det første danske automatiske monitoreringssystem til håndhygiejne

En sygeplejerske fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har stået for et innovativt arbejde med at udvikle det første danske automatiske monitorerings-system til håndhygiejne. Systemet leverer data 24 timer i døgnet og giver mulighed for at identificere afdelinger, rum, situationer og tidspunkter på døgnet, hvor der skal arbejdes med forbedringer af personalets håndhygiejne. Sygeplejersken har endvidere i et håndhygiejne-projekt samlet en gruppe ildsjæle på tværs af private og offentlige sektorer.

Læs mere om prisen via link herunder.