Ny covid19-beredskabsaftale i Midtjylland fra 2021

Kredsen har indgået ny covid-19-beredskabsaftale med Region Midtjylland, som bl.a. indeholder øget honorering. Aftalen erstatter den nuværende og gælder fra den 1. januar 2021.

Oprettet: 16.12.2020
Marie Adelstorp

Aftalen tager udgangspunkt i den eksisterende aftale og omfatter både de sygeplejersker, som indgår i covid-19-beredskabet, samt de sygeplejersker, som arbejder i eget afsnit og som behandler covid-19-patienter.

"Også i denne ekstraordinære periode har sygeplejersker og andre sundhedsansatte ydet en kæmpe indsats. Desværre under et voldsomt pres.  Det er dog fortsat nødvendigt at stille et beredskab, så covid-19-patienter kan behandles og passes. Derfor er vi i DSR, Kreds Midtjylland enige med Region Midtjylland om at forbedre den eksisterende aftale. Herunder lægges der i aftalen stor vægt på, at der skal foregå en dialog omkring deltagelse i covid-19-beredskabet med den enkelte sygeplejerske. Vi har desuden aftalt en bedre honorering for at stå i beredskab og rammer omkring fridage, såfremt de ændres ved deltagelse i beredskabet,” fortæller kredsformand Anja Laursen. Hun uddyber:

”Uanset honorering ved vi godt, at det er en stor udfordring med det voldsomme pres, der er i sundhedsvæsenet lige nu, men vi håber, at det vil være attraktivt for flere at indgå i beredskabet med forbedringen af aftalen. Udover beredskabsaftalen har vi også indgået en aftale for sygeplejersker, der er ansat i afsnit, hvor bl.a. behandlingen af covid-19-patienter foregår, for her er der heller ingen tvivl om, at sygeplejersker også har ydet en enorm indsats. Aftalen vil rumme mange sygeplejersker - men desværre ikke alle.”

Individuel dialog
Forudsætningen for at deltage i beredskabet er med udgangspunkt i frivillighed. Forud for at indgå i beredskabet skal alle sygeplejersker dertil drøfte med nærmeste leder hvor længe, de står i beredskab. Det er muligt at indgå aftaler på mellem én til otte måneders covid-beredskab. Aftaler omkring fridage og honorering kan ses i aftalen.

Sygeplejersker honoreres med 3.000 kroner pr. måned for at stå til rådighed – beløbene er i niveau 01.03.2018 i forhold til en fuldtidsstilling.

Overgang til beredskab varsles tre døgn forud og honoreres derudover med 1.500 kroner. Hjemsendelse til eget afsnit honoreres ligeledes med 1.500 kroner. Kan fridage ikke placeres som i den oprindelige arbejdstidsplan, honoreres sygeplejersker ligeledes for mistede fridage.

Ekstra tillæg
Sygeplejersker, der i perioden marts til december 2020 har været ansat i et afsnit, hvor behandlingen af og observation for covid-19-patienter foregik, honoreres med et ikke pensionsgivende engangstillæg på op til 10.000 kroner.

Fra 2021 sikrer den nye aftale, at samme gruppe af sygeplejersker i perioden januar til august honoreres med et månedligt tillæg svarende til årligt 15.000 kroner (niveau 01.03.2018) Det svarer til 1.317 nutidskroner per måned for en fuldtidsansat. Tillægget gradueres efter ansættelsesbrøk og kan opsiges med én måneds varsel.