Ny rammeaftale for fleksibilitetsaftaler

Kredsen har indgået en ny rammeaftale for fleksibilitetsaftaler med Region Midtjylland.

Oprettet: 01.10.2020
Ditte Scharnberg

”Vi har indgået aftalen for at sikre ordnede og aftalte forhold for de sygeplejersker, som frivilligt ønsker at bidrage med fleksibilitet i form af frivilligt arbejde på eget tjenestested,” siger kredsformand Anja Laursen.

Den nye rammeaftale for fleksibilitetsaftaler gælder for perioden 01.10.2020-30.09.2022.

Hvad er det nye?
”Det frivillige arbejde honoreres ifølge den nye aftale fortsat som overarbejde,” siger Anja Laursen.

”Det nye er, at tillæggene for at tage ekstra vagter øges, at aftalen kan anvendes i forbindelse med rådighedstjeneste, og at vi er enige med regionen om, at aftalen også finder anvendelse i regionspsykiatrien.”

Anja Laursen understreger, at kredsen forventer at kunne forlænge de allerede eksisterende lokale fleksibilitetsaftaler med disse ændringer, hvis det efterspørges på arbejdspladserne.

Aftalen indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

Forlængelse af daglig arbejdstid
Engangstillæg for arbejde op til og med 4 timer i forlængelse af daglig arbejdstid hæves fra 600 kr. til 750 kr. Engangstillæg for forlængelse af daglig arbejdstid ud over 4 timer hæves fra 1.200 kr. til 1.500 kr.

Normalvagt
Engangstillægget for at tage en normalvagt hæves fra 1.200 kr. til 1.500 kr.

Rådighedstjeneste
I forbindelse med rådighedstjeneste omregnes denne til normaltjeneste og honoreres som overarbejde + 187,50 kr. per omregnede time.

Honorering for effektiv tjeneste følger arbejdstidsaftalens bestemmelser.

Har du spørgsmål til aftalen, så kontakt din tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant eller kredsen.