Nyt fra din kredsbestyrelse

Årets sidste bestyrelsesmøde omhandlede bl.a. forhandlingerne om OK18, generalforsamlingsbeslutningen om sygeplejerskers faglige fællesskaber samt bestyrelsens deltagelse og indsats under næste års Folkemøde på Bornholm.

Oprettet: 13.12.2017

Den 12. december 2017 afholdt kredsbestyrelsen årets sidste møde. På mødet drøftede bestyrelsen bl.a. de forestående overenskomstforhandlinger, hvor der lige er blevet udvekslet krav mellem forhandlingsparterne. Du kan finde Forhandlingsfællesskabets, Danske Regioner og Kommunernes Landsforenings krav til overenskomstforhandlingerne her.

Kredsbestyrelsen drøftede bl.a. de faglige organisationers opbakning til Sundhedskartellets ligelønskrav og innovationsminister Sophie Løhdes påstande om en for høj lønudvikling i den offentlige sektor.

Faglige fællesskaber styrker
Kredsbestyrelsen anvendte også mødet til at tage de næste skridt i arbejdet med beslutningen fra seneste generalforsamling. Her vedtog deltagerne at iværksætte indsatser, der understøtter sygeplejerskers faglige fællesskaber. Mens medlemmerne kan anvende generalforsamlingsbeslutningen som et afsæt for at drøfte og styrke de faglige fællesskaber på arbejdspladserne, vil kredsbestyrelsen bl.a. fokuserer på – politisk – at tydeliggøre vigtigheden af stærke faglige fællesskaber.

Folkemødet i forsommeren
I juni måned venter Folkemødet på Bornholm. Kredsbestyrelsen prioriterer at sende repræsentanter fra bestyrelsen til Bornholm for at præge de politiske debatter, synliggøre sygeplejen og vigtigheden af høj sygeplejefaglig kvalitet samt for at skabe relationer til vigtige beslutningstagere fra Region Midtjylland og de midtjyske kommuner. Hen over de kommende måneder vil kredsbestyrelsen planlægge sin faglige og politiske indsats på Folkemødet nærmere.