Påskønnelsespris til øjensygeplejersker

To midtjyske sygeplejersker har modtaget en særlig pris for deres ekstraordinære indsats for mennesker med synshandicap.

Oprettet: 02.09.2019
Marie Adelstorp
Signe Mygdal (tv) og Maiken Wethelund Jepsen efter prisoverrækkelse i Bagger Sørensen Fonden..

Bag prisen står Bagger-Sørensen Fonden, som hver år uddeler flere priser, herunder påskønnelsespriser, der uddeles: "for en vedvarende, ekstraordinær og usædvanlig indsats i den daglige relation med patienterne." 

Maiken Wethelund Jepsen og Signe Mygdal Jørgensen har modtaget anerkendelsen og 25.000 kroner, da de sammen med andre sundhedsprofessionelle og Dansk Blindesamfund har bidraget til at etablere græsrodsprojektet 'Synslinjen,' som imødekommer og opfylder et informativt, vejledende og trøstensen behov hos mennesker, der mister synet og ligeså et tilbud for deres pårørende. 

Maiken er øjensygeplejerske ansat på Øjensygdomme på Aarhus Universitet og stadig ressourceperson ift. Synslinjen. Signe var med til at etablere tilbuddet, men hun har siden fået job som afdelingssygeplejerske på Mave-Tarmkururgi på hospitalet i Aarhus.

Mød Maiken under Markedsdag
Deltager du i DSR, Kreds Midtjyllands markedsdag torsdag d. 5. september, har du mulighed for at møde Maiken og bl.a. høre mere om Synslinjen, da hun er én blandt mange engagerede sygeplejersker, der har en stand under markedsdagen. (Læs program)

a
Maiken Wethelund Jepsen, øjensygeplejerske og koordinator i Øjensygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Om sit  daglige arbejde fortæller Maiken:

"Jeg har været ansat i øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital i 13 år. Der er stort flow af patienter, og hverdagen er præget af travlhed med op mod 300 patienter dagligt. Vi møder patienter med akutte øjensygdomme men i høj grad også patienter, der har langvarige forløb med svære kroniske tilstande. Fælles for mange af patienterne er angsten for at miste synet, bekymringer for fremtiden, familien, arbejdslivet og ensomheden. 

Da idéen til Synslinjen første gang blev italesat, var jeg meget engageret fra start. Patienter fik endelig mulighed for at tale med nogen, der på en eller anden måde havde oplevet noget lignende selv.

Projektet blev igangsat i et tæt samarbejde med Dansk Blindesamfund. Vi var på studiebesøg på øjenafdelingen i Bergen, Norge, hvor vi fik råd og vejledning af en synsrådgiver og af personalet. 

Mit primære arbejde, udover det jeg ellers laver som øjensygeplejerske, består i at udbrede kendskabet til Synslinjen og have tæt samarbejde med vores synsrådgivere, der befinder sig på afdelingen to gange om måneden. 

Jeg gør meget ud af at øge patienternes kendskab til Synslinjen, da jeg ved hvor vigtigt det er, at der bliver lyttet til deres bekymringer. Pårørende kan også have behov for samtale. Hvis man mister synet helt eller delvist har det for det meste konsekvenser for hele familien. Synslinjen er i rivende udvikling takket være rigtig mange engagerede mennesker!