Psykiatri: Stigning i vold og trusler over for ansatte i Aarhus

Dansk Sygeplejeråd og Dansk Psykiatrisk Selskab advarer mod et udpint arbejdsmiljø i psykiatrien flere steder i landet.

Oprettet: 20.12.2016
Peter Aagaard Brixen og Marie Adelstorp

På det psykiatriske hospital i Risskov nær Aarhus er overfald på personalet og selvmord blandt indlagte patienter blevet månedlige begivenheder. Antallet af trusler eller vold mod personale er steget fra 408 sidste år til 551 tilfælde alene i de første otte måneder af 2016, og på afdeling Q er antallet af selvmord fra 2014 – 2016 mere end fordoblet fra 4 til 10 selvmord det seneste år.

Sygeplejersker, læger, psykologer og social- og sundhedsassistenter sendte den 12. december et åbent brev til regionsformand Bent Hansen og direktionen i Region Midtjylland og gjorde opmærksom på forholdene på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Men problemerne er langt mere omfattende, end opråbet fra Risskov dokumenterer. 
Fællestillidsmand og sygeplejerske Henrik Ørskov Larsen fra AUH Risskov konstaterer, at pressede normeringer er et generelt problem i psykiatrien i Region Midtjylland