Sådan oplevede sygeplejerskerne Rikke og Benjamin fire intense dage på kongres

45 kongresforslag, fire tætpakkede dage og masser af debat før, under og efter. En kongres i Dansk Sygeplejeråd er meget andet, end det der foregår på talerstolen. Hør to af kredsbestyrelsesmedlemmerne fra Midtjylland om deres oplevelse af årets kongres.

Oprettet: 23.05.2022
Per Colstrup Vinkel

Benjamin Lysander Rask fra Aarhus Universitetshospital har prøvet det før - Rikke Busk fra Horsens Kommune var med for første gang. 

De to er begge medlemmer af kredsbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland. De sætter i denne artikel ord på, hvordan det var at være en del dette års kongres. 

En række kredsbestyrelsesmedlemmer fortalte via en instagram-dagbog på kredsens instagramprofil om arbejdet under kongressen i Aarhus. Den dagbog kan du genlæse og se her. 

 

Debutanten - Rikke Busk

Rikke Busk er sygeplejerske i Horsens Kommune og deltog i en kongres i Dansk Sygeplejeråd for første gang

_22b2621w

  • Hvordan har det været at opleve en kongres for første gang?

- Det var med store forventninger, jeg tog toget til kongressen i Aarhus. Jeg var spændt på, hvordan det hele skulle forløbe og hvordan debatterne blev. Kunne jeg finde rundt i de forskellige forslag og kunne jeg finde min egen menig i dem. Heldigvis gik det over al forventning. Jeg har haft de erfarne medlemmer af kredsbestyrelsen jeg har spurgt til råds undervejs. Vi har inden kongressen forberedt os godt hjemmefra i kredsbestyrelsen. Det har givet mig en ro, at jeg på forhånd har følt mig godt klædt på.

  • Som debutant, hvad har så overrasket dig mest ved at være på kongres?

- Dagene er meget intense og tæt pakkede. Det et positivt, når man som ny kommer med masser af energi og nysgerrighed. Deltagelsen i kongressen gør mig endnu mere stolt. Stolt af at være en del af DSR’s fællesskab. Den gnist der summer rundt i lokalet under kongressen, den smitter og alle sygeplejersker skal unde sig den oplevelse.! Om ikke andet så som gæst. Det at høre udtalelser og holdninger helt tæt på, gør dem mere virkelige end blot at læse om dem. Jeg tror på at vores beslutninger og retninger fra kongressen, gør at vi kommer tætter på det fælles mål alle synes at have i salen, nemlig LIGE LØN! 

  • I den midtjyske kredsbestyrelse mødes man ofte en dag til møde. Hvad har det betydet, at være samlet over en længere periode?

- Det har givet en følelse af sammenhold og fællesskab. Jeg føler min mening og mine perspektiver er lige så meget værd og vigtige som de øvrige KB medlemmer. Vi kommer til at kende hinandens holdninger, og hvad vi har fokus på i vores politiske arbejde. Det er vigtigt at have gode relationer i et fællesskab. Det gør at man også som ny tør åbne munden og tale ind i fællesskabet.

  • Hvad tager du med dig hjem i erfaringsrygsækken?

- Jeg har nu et langt større indblik i, hvordan DSR arbejder og kæmper for vores sygeplejerskernes sag. En bedre forståelse for de øvrige HB og KB medlemmers politiske meninger og holdninger. Den geografiske forskellighed i mærkesager og det hele bliver mere forståeligt, når det kommer direkte fra munden.

  • Har du fået mere mod på det at være politisk aktiv i fagforeningen ?

- Bestemt jeg brænder stadig, for vores løn og arbejdsvilkår, håber at jeg kan bidrage til endnu flere beslutninger der er med at til tale sygeplejen frem, for det fortjener vores helt fantastiske fag! Vi skal kæmpe videre for en hverdag uden sygeplejersker, tør jeg slet ikke tænke på. 

 

Gengangeren - Benjamin Lysander Rask - med til kongres for anden gang

_22b2830w

  • Hvordan oplevede du stemningen på dette års kongres?

- Stemningen på kongressen var god. Da vi kom bagud i programmet, kunne man mærke, at retorikken blev lidt hårdere og tilspidset. Samtidig var der en tydelig følelse af lettelse over endelig at kunne mødes fysisk. Stemningen blev lidt trykket onsdag aften, fordi man følte sig presset til at stemme for et forslag. En kommentar som ”vi kan ikke tåle som kongres at stemme mod” placerer et pres på de uerfarne. Det skal være den enkeltes valg, hvad de stemmer, der gik det lidt for vidt for mig.

  • -Der har været Corona og konflikt siden sidst du var på kongres, hvordan prægede det kongressen?

- Følelsen var som før Corona. Det var dejligt at kunne networke, da det var en stor mangelvare under de virtuelle kongresser. At blive klogere på, hvordan status er andre steder rundt om i landet, giver indsigt og indblik. En vigtig ting, når vi som kredsbestyrelse skal være med til at sætte retning for fremtidens fagforening.

  • Hvad tager du med dig hjem i erfaringsrygsækken?

- Hvornår jeg skal gå op på talerstolen, og hvornår jeg skal blive siddende og erklære mig enig i de udsagn, der allerede er blevet sagt af de andre kongresdelegeret. I kredsbestyrelsen har vi et princip om, at når vi er enige, så siger vi 80/20. 80 % enig, de sidste 20% behøver jeg ikke sige, medmindre det bringer noget nyt til debatten.

  • Hvad har rykket sig i forhold til den kongres du deltog i for fire år siden?

For fire år siden var jeg med som nyvalgt og havde aldrig tidligere stået på en talerstol. Det var en ekstremt interessant oplevelse. Det samme er gældende for denne kongres. Fire år er lang tid og i den periode føler jeg, at jeg er blevet bedre retorisk og strategisk og ligeså blevet bedre til at formulere mig mere diplomatisk.

  • Hvad oplever du det giver jer som midtjysk kredsbestyrelse at være samlet intenst over fire dage?

Det giver et bedre sammenhold, da vi er en ny kredsbestyrelse med mange nye. Vi lærer hinanden at kende på både gode og mindre gode sider, for det når man ikke på de månedlige møder i kredsbestyrelsen.