Samarbejdsvanskeligheder på Kræftafdelingen på AUH

Ytringsfriheden og arbejdsmiljøet er under pres på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, mener sygeplejerskerne på afdelingen. Hospitalets øverste samarbejdsudvalg (HMU) har derfor besluttet, at to eksterne konsulenter skal hjælpe samarbejdet mellem sygeplejersker og ledelse igang igen

Oprettet: 24.06.2020
Marie Adelstorp

Kræftafdelingens sygeplejersker havde via en skriftlig henvendelse forud for seneste møde i HMU bedt om at få sagen diskuteret. Ifølge henvendelsen fra sygeplejerskernes tillidsrepræsentanter på afdelingen er samarbejdet med den lokale ledelse 'problematisk og til tider ikke-eksisterende.'

"Afdelingsledelsen valgte at reducere i antallet af tillidsrepræsentanter uden forudgående medinddragelse af de implicerede parter. Vi har gentagne gange oplevet at være sat uden for den medindflydelse- og medbestemmelsesmulighed, som MED-aftalen lægger op til," fremgår det af skrivelsen fra tillidsrepræsentanterne, der også kritiserer afdelingsledelsen for bl.a. at undgå dialog med de ansatte (...)

Tillid til proces
Jacob Gøtzsche, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiologer på AUH, er tilfreds med, at konsulenter nu bliver inddraget fremadrettet.

"Vi har stor tillid til, at den valgte proces vil bidrage til at få genoprettet det samarbejde, der i dag ikke er til stede på Kræftafdelingen," siger Jacob Gøtzsche, som også er næstformand i HMU-udvalget på AUH, til JP Aarhus.