Seneste nyt fra den midtjyske kredsbestyrelse

Overenskomstsituationen, lønforhandling og 1. maj var blandt dagens dagsordenpunkter, da den midtjyske bestyrelse mødtes i kredsens medlemshus.

Oprettet: 01.03.2018

Kredsbestyrelsen drøfter løbende OK18 på ordinære og ekstraordinære møder og følger udviklingen i forhandlingerne tæt. Bestyrelsen benyttede derfor bl.a. seneste møde den 28. februar til at drøfte den tilspidsede situation med sammenbrud af forhandlinger på både statens, kommunernes og regionernes område. I den sammenhæng drøftede kredsbestyrelsen de forskellige konflikt-scenarier, der kan blive en realitet, hvis ikke det lykkes at opnå et acceptabelt resultat i forligsinstitutionen.

Kredsbestyrelsen opfordrer alle medlemmer og tillidsvalgte til at følge forhandlingerne på DSR’s hjemmeside.
Også i Kreds Midtjylland er en særlig temaside om overenskomstsituationen offentliggjort. Her vil du bl.a. kunne finde en oversigt over OK18-relevante medlemsarrangemener, når disse er planlagt. Allerede nu er det muligt at læse midtjyske nyheder relateret til OK18.

Fokus på sygeplejerskers løn og vilkår ifm. nyt job eller nye funktioner
Kredsbestyrelsen har besluttet at sætte fokus på at understøtte medlemmerne i at kunne stille krav til løn og arbejdsvilkår, når de får nyt job eller nye funktioner. Hvordan griber man eksempelvis en lønforhandling an, når man får nyt job?

På mødet drøftede kredsbestyrelsen en række initiativer, der kan iværksættes - bl.a. med det formål at gøre viden om lønforhandling og sikring af gode arbejdsvilkår lettilgængeligt for alle midtjyske medlemmer.

1. maj 2018
Traditionen tro vil kredsen være til stede ved en række 1. maj-arrangementer rundt om i de midtjyske byer. Læs mere på kredsens hjemmeside, når 1. maj nærmer sig.