Silkeborg Kommune fritages fuldt ud for konflikt

Fra midnat skulle store dele af sygeplejerskerne i Silkeborg Kommune gå i strejke. Fredag aften blev Silkeborg Kommune fritaget for konflikt.

Oprettet: 18.06.2021

Silkeborg Kommune har efter forhandling med DSR, Kreds Midtjylland, besluttet at Silkeborg Kommune fuldt ud fritages fra konflikt. Parterne er efter en gennemgang enige om, at nødberedskabet reelt ville skulle overstige omfanget af den daglige bemanding uden vikardækning.

Silkeborg Kommune har sammen med tillidsrepræsentanterne gennemgået den hjælp, som sygeplejerskerne yder til de enkelte borgere for at undersøge, om nogen kan falde bort.

Efter denne gennemgang, må det konstateres at kompleksiteten er så omfattende, at det kun i meget begrænset omfang er muligt at fravælge nogen af opgaverne.
Endvidere er bemandingen p.t. presset af vakancer, ferie, sygdom og det faktum, at der ikke må ansættes vikarer under konflikten.

Det betyder, at sygeplejerskerne ansat i Silkeborg Kommune ikke bliver en del af det strejkedudtag, der går i strejke natten til lørdag. 

Der var i alt 98 sygeplejersker ansat i Silkeborg Kommune, der i det oprindelige konfliktudtag skulle have påbegyndt strejke ved midnat natten til lørdag. 

For yderligere oplysninger kan følgende kontaktes. 

Kredsnæstformand, Hanne Holst Long, DSR Kreds Midtjylland: 20214233. 

Kredsformand, Anja Laursen, DSR Kreds Midtjylland: 29655802.