Skal medarbejderne fremover have penge med på arbejde?

I Ringkøbing-Skjern Kommune har man besluttet at revidere retningslinjerne for tjenestekørsel, hvilket har skabt uro hos medarbejderne, der stiller egen bil til rådighed i deres daglige arbejde. Kredsnæstformand Bente Rasmussen uddyber i et debatindlæg hvorfor.

Oprettet: 27.09.2018
Kredsnæstformand Bente Rasmussen
Foto: Jonna Fuglsang Keldsen

Debatindlæg af kredsnæstformand i DSR, Kreds Midtjylland, Bente Rasmussen:

I Ringkøbing-Skjern Kommune har man i Økonomiudvalget besluttet at revidere retningslinjerne for tjenestekørsel og udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Det betyder, at medarbejdere som stiller egen bil til rådighed i tjenesten, fremover kun får den lave takst i skattefrigodtgørelse altså 1,94 kr./km i stedet for 3,54 kr./km for de første 2000 kørte kilometer pr. år. Lederen kan efter de første 2000 kørte kilometer konkret og individuelt vurdere, om man derefter kan man få en kørselsbemyndigelse og dermed få udbetalt den høje takst. Mange medarbejdere, der stiller bil til rådighed, kører under 2000 km årligt og vil altså fremover alene få udbetalt den lave takst.

Det har været en kæmpe fordel for kommunen med hensyn til fleksibilitet, at medarbejdere har stillet egen bil til rådighed, da kommunen så ikke har skullet købe/lease biler. Flere medarbejdere har ovenikøbet investeret i en ekstra bil for at kunne stille denne til rådighed. For dem giver det stor fleksibilitet i udførelsen af arbejdet, at man ikke er afhængig af, at der er en kommunal bil til rådighed, og det er med til at give god service til borgerne, at medarbejderne kan være fleksible i forhold til tidspunkter. Så den tidligere ordning har været til stor gavn for borgere og kommunen. 

Dansk Sygeplejeråd tager afstand fra de nye retningslinjer, da de vil betyde en udgift for den enkelte medarbejder – det vil faktisk betyde at man skal have penge med på arbejde. I følge FDM koster kørsel 2,68 kr./km ved en bil til 100.000 kr. Derudover kommer udgifter til reparationer, hvilket ikke er talt med. Kommunen vil fremover som nævnt kun give medarbejderne 1,94 kr./km, og det betyder, at medarbejderen reelt sætter penge til hver dag ved at stille egen bil til rådighed.

Medarbejderne er med rette ret oprørte over de nye retningslinjer. De rammer især de faggrupper, som arbejder ude i borgernes hjem – altså sundhedsplejersker, sundhedspersonale i visitationen og medarbejdere i administrative funktioner og på sundhedscentre. 

Overenskomsten siger, at medarbejdere ikke er forpligtet til at stille bil til rådighed. Det betyder, at den enkelte medarbejder kan meddele kommunen, at vedkommende ikke stiller bil til rådighed fremover. 

Der er ingen tvivl om, at når medarbejderne siger ’nok er nok’ og ikke stiller egen bil til rådighed, vil det få konsekvenser for både økonomi og serviceniveau i kommunen.

Kommunen vil skulle investere i biler. En ny ordning vil koste timer, da arbejdsdagen for medarbejderne ikke som nu vil slutte hos borgerne, men de skal bruge arbejdstid på at køre tilbage til et fælles mødested, hvor bilerne er placeret. Og endelig sættes fleksibilitet i forhold til borgerne over styr.

Derudover vil det uden tvivl påvirke muligheden for at rekruttere nye kvalificerede medarbejdere – et område, hvor kommunen i forvejen er udfordret.

Besparelsen på at ændre regler om tjenestekørsel kan på denne måde ende med at komme til at koste kommunen dyrt både i kroner og ører og kvalitet. Dansk Sygeplejeråd vil derfor opfordre politikerne til at tænke sig om endnu en gang.