Sparsomt OK-forlig i kommunerne

Der er ingen lønfest til de kommunale sygeplejersker, men kredsformand Anja Laursen er trods alt glad for, at lønstigningerne bliver lidt højere end for de statsansatte

Oprettet: 16.02.2021

Med lønstigninger over tre år på 5,02 procent er den overenskomstaftale, der blev præsenteret mandag morgen, i høj grad præget af den økonomisk krise som følge af corona. Aftalen giver dog lidt mere end de forventede prisstigninger i perioden, og dermed får de ansatte et lille løft i reallønnen. Og den viser endnu en gang, at de offentlige fagforeninger mener, at der er behov for at få sat fokus på ligelønsproblematikken i de mange kvindedominerede områder i den offentlige sektor.

- Det er bestemt ikke prangende, men vi fik lidt højere lønstigninger til alle end i staten inden for den samme ramme, siger kredsformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, Anja Laursen.

Hun forstår til fulde frustrationen over, at sygeplejerskerne ikke bliver anerkendt for den store indsats og det kæmpe ansvar, de udviser både til daglig og under coronakrisen.

- Desværre mener kommunerne ikke, at der er behov for at aflønne sygeplejerskerne bedre. For de oplever ikke, at de har problemer med at rekruttere. Derfor insisterede Kommunernes Landsforening på, at det var SOSU’erne i FOA, der skulle have en særlig pulje til rekruttering og fastholdelse. Det er kortsigtet, at sygeplejerskerne ikke får den samme pulje, siger Anja Laursen.

Stadig ingen ligeløn

Ganske som forventet kunne det store problem med ligeløn i forhold til mandsdominerede fag ikke løses ved overenskomstforhandlingerne. Dertil er lønforskellen alt for stor.

 - Vi har hele tiden sagt, at det kræver et politisk indgreb. Men der blev trods alt afsat en lille pulje til at lappe på ligelønsproblematikken. Det er yderst sparsomt, men alligevel et signal om, at de offentligt ansattes fagforeninger står sammen om at pege på, at der er et problem med uligeløn, der bør løses, understreger Anja Laursen.

I den kommende weekend begynder overenskomstforhandlingerne for de ansatte i Danske Regioner. Hvis det lykkes at indgå en aftale, kommer de tre overenskomster for stat, kommuner og regioner til urafstemning blandt medlemmerne i løbet af marts måned. Kredsen vil på vanlig vis inden afstemning orientere nærmere om det konkrete indhold i aftalerne.

Bliver de vedtaget, træder de i kraft 1. april. Hvis medlemmerne stemmer nej, kan det betyde strejke og lockout, hvor lønnen erstattes af konfliktunderstøttelse fra Dansk Sygeplejeråd. Forligsmanden kan dog udsætte konflikten i to gange to uger for at få gang i nye forhandlinger mellem parterne.