Stigende kompleksitet sender sygeplejersker på skolebænken

119 sygeplejersker på landsplan, heraf seks fra Silkeborg Kommune, er påbegyndt en ét-årig efteruddannelse i borgernær sygepleje. Det er især behandlingen af de ældre i hjemmet, uddannelsen skal ruste sygeplejerskerne til. TV MidtVest har mødt kommunens sundheds- og omsorgschef og en hjemmesygeplejerske.

Oprettet: 14.01.2019
Marie Adelstorp

Der foregår flere behandlinger i hjemmet, som tidligere foregik på et hospital, og det lægger pres på sygeplejerskernes kunnen. Derfor er seks af Silkeborg Kommunes hjemmesygeplejersker nu ved at efteruddanne sig. Uddannelsen skal blandt andet give sygeplejerskerne et bedre overblik. 

"Vi har i virkeligheden haft brug for færdighederne længe," siger Inge Bank, som er sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune. 
"Sundhedsvæsenet ændrer sig, og vi får borgerne hjem fra hospitalet meget tidligere, end vi gjorde førhen. Mange borgere er meget syge, og de har svært ved selv at koordinere og sige til og fra. Det er vores sygeplejersker, der har den opgave i dag, så de skal have viden og indsigt, og de skal kunne skabe overblik," forklarer Inge Bank.

Hanne Bentzen er hjemmesygeplejerske i kommunen, og hun er netop nu ved at efteruddanne sig. Hun tror på, at uddannelsen bl.a. kan hjælpe sygeplejerskerne til at sikre borgere et sammenhængende sundhedsforløb efter udskrivelse fra hospitalet.