Sundhedsvæsenets vilkår og fremtid til debat

Kredsformand Anja Laursen redegør for sygeplejerskernes vilkår i en radiodebat med Mette Nielsen (S) og Carsten Kissmeyer (V) på P4 MidtVest.

Oprettet: 20.05.2019
Marie Adelstorp
Foto fra Facebook.

Både Socialdemokratiet og Venstre har i valgkampen givet lovning på at ville uddanne flere sygeplejersker, hvis de får regeringsmagten efter den 5. juni, hvor folketingsvalget finder sted. Men at uddanne flere sygeplejersker løser ikke alle udfordringer, mener de midtjyske sygeplejerskers formand, Anja Laursen. I en radiodebat med politikere fra både Socialdemokratiet og Venstre siger Anja bl.a.:

"Arbejdsmiljøet er voldsomt presset, så det er ikke nok bare at få uddannet flere sygeplejersker. Man er nødt til at sikre, at der er en bedre normering, og at der skabes bedre vilkår for personalet, så man kan levere en god faglig kvalitet hver dag."

Anja Laursen henviser i debatten til en undersøgelse fra DSR, der viser, at under halvdelen af landets sygeplejersker netop angiver, at de har mulighed for at levere en faglig kvalitet, de er tilfredse med.
"Vi ved samtidig tilbage fra overenkomstforhandlingerne i 2018, at kun halvdelen af de midtjyske arbejdspladser kunne stille med et nødberedskab," siger Anja Laursen til P4 Midt og Vest. 

"Men jeg vil forfærdeligt gerne tale fagligt forsvarlige normeringer. Udfordringen er nøjagtig den samme i kommunerne som på hospitaler, hvor man har meget travlt. Man kører på den strammeste normering overhovedet," fortæller Anja.