Sygeplejersker og politi i nyt samarbejde

Region Midtjylland vil som forsøgsordning indføre særlige udrykningsteams, hvor en psykiatrisk sygeplejerske rykker ud med to betjente til gavn for personer med psykiatriske lidelser.

Oprettet: 08.08.2019
Marie Adelstorp
Rene Raffo og sygeplejerske Tanja Jessen foran den bil, som skal ombygges til ’Det Fælles Udrykningskoncept.’
Foto: Emma Fedder Schlægelberger ©dr

En voldsom stigning i antallet af udrykninger, der drejer sig om personer med psykisk sygdom, får politi og psykiatri til at indlede et nyt samarbejde.

Hos Østjyllands Politi vurderer afdelingsleder i sags- og patruljeafdelingen René Raffo, at de lokale betjente vil få stor gavn af sygeplejerskens faglighed og viden om psykiske sygdomme. Bilen er indrettet med et samtaleplads, hvor borgeren kan sidde uforstyrret og få rådgivning og have en dialog med sygeplejersken ansigt til ansigt.

Sygeplejersken får rollen med at skabe en relation til borgeren, siger regional leder af Psykiatriens Hus og daglig leder for de psykiatriske sygeplejersker i teamet, Tanja Jessen.

"Sygeplejersken kan skabe tryghed omkring de borgere, der kommer i kontakt med politiet, og de kan foretage en vurdering ud fra en psykiatrisk viden," siger hun.

'Forhåbentlig færre indlæggelser på sigt'
Claus Graversen, der er sygeplejefaglig direktør i Psykiatri og Social, Region Midtjylland, siger om ordningen:

"Jeg er sikker på, at sygeplejerskerne og betjentene med hver deres faglighed kommer til at være en gevinst for hinanden og ikke mindst for de personer med psykiske lidelser, de skal rykke ud til. På den lange bane kan det forhåbentlig virke forebyggende med færre indlæggelser til følge."

De fælles patruljers køretøjer vil være civile for i videst muligt omfang at skabe tryghed hos de borgere, patruljerne skal i kontakt med. Patruljen har mulighed for at iklæde sig en hvid vest, der kan skabe den nødvendige synlighed og vise, at der er tale om en fælles myndighedsindsats.