Sygeplejersker parate til nye opgaver i borgernær sygepleje

Sygeplejersker, der alle er undervejs med specialuddannelse i borgernær sygepleje, strømmede til, da kredsen indbød sygeplejerskerne til dialog om det, der venter.

Oprettet: 05.11.2019
Fotos: Maria Greve Svendsen og Bente Rasmussen

Siden december 2018 har sygeplejersker i kommuner og almen praksis i hele landet haft mulighed for at tage en ny specialuddannelse i borgernær sygepleje.

debat_2_redSpecialuddannelsen er klinisk funderet og skal sikre, at sygeplejerskernes kompetencer matcher udviklingen i kommunerne og i almen praksis. Heriblandt kortere liggetider på sygehusene og dermed flere opgaver med komplekse pleje- og behandlingskrævende borgere og patienter i kommunerne og i almen praksis.

De sygeplejersker, der har været i gang med uddannelsen, er snart færdiguddannede. Fordi uddannelsen er ny, og kommuner og almen praksis ikke tidligere har haft en tilsvarende uddannelse, er der behov for et fælles afsæt for sygeplejerskerne.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland ønsker at bidrage til uddannelsens forankring i både kommuner og almen praksis.

Derfor indbød kredsen sygeplejerskerne, ledere, uddannelsesledere og fællestillidsrepræsentanter i kommunerne til en drøftelse af ansættelsesvilkår samt hvordan DSR understøtter, at uddannelsen bliver en succes. Deltagerne diskuterede bl.a., hvordan specialuddannelsen bidrager til at sætte retning for sygeplejeprofessionen i kommuner og almen praksis.

 

deltagere_red

"Undervejs var der bl.a. fokus på, hvordan sygeplejerskerne kan bidrage i det nære sundhedsvæsen og til udviklingen heraf," fortæller kredsnæstformand Bente Rasmussen, der også forklarer, at mødet bar præg af masser af engagement og god stemning.