Til sommer starter ny uddannelsesstation i Herning

Der er fuld fart på forberedelserne til VIAs nye uddannelsesstation for sygeplejerskestuderende i Herning. Uddannelsesdekan Jonna Frølich glæder sig over, at 30 har søgt uddannelsen som 1.prioritet gennem kvote 2.

Oprettet: 19.05.2020
Marie Adelstorp

Inden længe kan håndværkere rykke ind og indrette de nye omgivelser til sygeplejerske-studerende på Via Campus Herning i Birk. Den nye afdeling optager de første studerende til sommer og får 40 studiepladser, som ventes at blive fyldt op fra start. 55 søgte målrettet den nye station i Herning gennem kvote 2 i marts - heraf var de 30 førsteprioritetsansøgninger.

"Vi har selvfølgelig været meget spændte på søgningen, så det var en lettelse, da vi allerede i årets kvote 2-søgning så, at der er rigtig god interesse for den nye uddannelsesstation. Der er også gjort en målrettet indsats fra både VIAs og Herning Kommunes side,"fremhæver uddannelsesdekan Jonna Frølich. (...)

Fokus på studiemiljøet
Da den nye uddannelsesstation organisatorisk hører sammen med sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, vil en del af undervisningen for de kommende studerende på stationen også komme til at foregå på Campus Holstebro.

Jørn Fryd Christensen, der er uddannelsesleder i både Holstebro og Herning, understreger, at der bliver gjort en målrettet indsats for at skabe et attraktivt studiemiljø på den nye uddannelsesstation. De nye studerende får eget klasselokale og et fællesareal, og der vil blive tilrettelagt rystesammen-aktiviteter.

For at skabe en god relation til Holstebro vil der blandt andet blive fælles introforløb, ligesom begge lokationer får repræsentanter i De studerende råd.

  • Artikel bragt i Herning Folkeblad, 1. sektion, side 7, 15. maj 2020