Valg i Seniorsammenslutningen

Mette Bille er genvalgt til midtjysk repræsentant i Landsbestyrelsen for Seniorsygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd (SESAM) fra 2021-2023.

Oprettet: 03.05.2021
Charlotte Kornmaaler

Seniorsygeplejerske Mette Bille er genvalgt som midtjysk repræsentant i SESAM. Hun er samtidig formand for Seniorsammenslutningen i Holstebro, Herning og omegn.

Seniorsygeplejerske Susanne Eske Christensen er genvalgt som suppleant. Susanne er ligeledes formand i sammenslutningen, der dækker Aarhus, Silkeborg, Horsens, Randers, Grenå og omegn.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Den nye landsbestyrelse konstituerer sig på førstkommende møde.