Valg til Landsforeningen for Seniorer i DSR

Kandidater, der ønsker at stille op som repræsentant eller suppleant for Kreds Midtjylland, kan henvende sig til lokalformand Mette Bille senest den 30. april 2019.

Oprettet: 15.01.2019
Marie Adelstorp

Valget til Landsbestyrelsen for Seniorsygeplejersker i Dansk Sygeplejeråd (SESAM) finder sted i kredsene på baggrund af kandidater, der senest d. 1. maj har meldt deres kandidatur og som samtidig er medlem af Seniorsammenslutningen. Såfremt der kun er anmeldt det antal kandidater, og det antal suppleanter, der skal vælges, er disse valgt uden afstemning. Det er muligt kun at ønske at stille op som suppleant. Betingelsen er dog, at der er en, som stiller op som kandidat i kredsen.

Er du interesseret i at vide mere? Kontakt Mette Bille, der er lokalformand og nuværende medlem af SESAM, på mailadressen: mbi@oncable.dk eller telefon 6179 0281.

Er der anmeldt flere kandidater til posterne, vil der blive afholdt valgcafémøder i Kreds Midtjylland således:

Valgmøder i Kreds Midtjylland
  • Den 8. maj 2019: Viborg/Skive-afdelingen kl. 14.00 på Mønsted Kro, Holstebrovej 205, Mønsted, 8800 Viborg.
  • Den 13. maj 2019: Herning/Holstebro-afdelingen kl. 14.00 på Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13 A, 7500 Holstebro.
  • Den 14. maj 2019: Aarhus-afdelingen kl. 14.00 i Klostercaféen, Klostergade 37, 8000 Aarhus C.

Du er velkommen til at ringe til kredskontoret efter den 1. maj 2019 på 4695 4600 og høre, om der bliver afholdt valgmøder. I så fald vil det også omtales på kredsens hjemmeside.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. Den nye Landsbestyrelse konstituerer sig på et møde i juni måned 2019.