Velbesøgt informationsmøde om ny kandidatuddannelse

Godt 40 midtjyske sygeplejersker deltog, da kredsen indbød til informationsmøde om en ny kandidatlinje i avanceret klinisk sygepleje - også kaldet APN.

Oprettet: 05.02.2019
Marie Adelstorp
Foto: Anja Laursen

Der var en bred repræsentation af ledere og sygeplejersker fra både psykiatrien, almen praksis, hospitalsansatte og kommunalt ansatte sygeplejersker, der mødte nysgerrige frem i kredsens medlemshus for at få mere viden om ny kandidatuddannelse. Under mødet fik deltagerne blandt andet svar på, hvad kommunerne forventer at kunne opnå med udviklingen af den nye APN-rolle, hvilke funktioner APN-sygeplejersken forventes at varetage, og hvordan borgerne vil opleve forskellen. De fik også svar på, hvordan APN-uddannelsen er skruet sammen, og hvordan den opnår en høj grad af klinisk og praksisnær tilknytning.

Vejen til og fremtiden for uddannelsen
Under mødet i kredsens medlemshus bidrog bl.a Sundheds- om Omsorgschef Inge Bank fra Silkeborg Kommune, der har arbejdet med i styregruppen og som derfor fortalte om vejen til uddannelsens tilbliven, mål og retning for uddannelsen samt ønsker for fremtiden. Deltagere fik også mulighed for at lytte til Annelise Norlyk fra Aarhus Universitet, der er lektor og uddannelsesleder, Ph.d og Cand.cur. Hun fortalte bl.a. om uddannelsens opbygning, krav, forventninger og muligheder.

Kredsformand Anja Laursen holdt slutteligt oplæg om vigtigheden af uddannelsen set i forhold til sygeplejerskernes fremtid og behovet i sundhedsvæsenet. Hun kom også omkring national og international udvikling samt DSRs centrale bud på understøttelse af fag, vilkår, løn, netværk m.v.

Vil du vide mere?

.

Tag uddannelse i Aarhus eller Emdrup

Det er København, Aarhus, Odense, Aalborg, Randers, Esbjerg, Norddjurs og Silkeborg kommuner, der er gået sammen med Aarhus Universitet om at udarbejde den nye kandidatlinje i avanceret klinisk sygepleje - også kaldet APN-sygeplejersker, der er inspireret af det engelske Advanced Practice Nursing.

Uddannelsen vil kunne tages i Emdrup og i Aarhus. 

Der er ansøgningsfrist den 1. marts 2019 og studiestart den 1. september 2019. Første hold APN-sygeplejersker forventes færdige i sommeren 2021