Verdenskongres åbner horisonter

Midtjyske sygeplejersker har deltaget i ICN-kongres, hvor faglig dedikation brændte igennem på tværs af verdensdele og kulturer.

Oprettet: 12.06.2017
Marie Adelstorp

Flere end 8000 sygeplejersker har benyttet en lille uge i Barcelona, hvor ICN fandt sted og bød på et tætpakket program. Blandt de midtjyske deltagere var kredsformand Anja Laursen og kredsnæstformand Hanne Holst Long.  
”Det var en fantastisk stor oplevelse at være sammen med så mange, der brænder for sygeplejen, sundhedsvæsenet, indflydelse, magt, køns- og kvindepolitik, miljø og samfund,” fortæller Anja Laursen, der glædede sig over at opleve så mange fagligt dedikerede mennesker samlet et sted.

Glæden deler hun med Hanne Holst Long.
”Det er sørme en stor og overvældende oplevelse at mærke så stort et engagement på tværs af kulturer, verdensdele og forskellige grene af sygeplejen, som mødtes for at diskutere, inspirere og udvikle sygeplejefaget og dets betydning for verden,” fortæller Hanne.

”Linda Aiken har i mere end 20 år forsket i betydningen af sygeplejerskers tilstedeværelse for patienternes overlevelse. Forskningen omfatter også europæiske lande og dokumenterer, at antallet af sygeplejersker pr patient har direkte betydning for patienters overlevelse. Hendes forskning viser ligeledes, at overlevelsesfrekvensen ikke stiger, hvis sygeplejersker erstattes af andre faggrupper. Sygeplejersken viden ER essentiel,” beretter Anja og fortæller videre.

”Det var også interessant at lytte til oplægget af den amerikanske sygeplejerske og ph.d, Mary Wakefield, som har været med til at udforme Obama Care og præge det amerikanske sundhedsvæsen. Hun var meget optaget af, hvordan sygeplejersker bør være en del af sundhedsvæsenet for på den vis at få indflydelse.”

Og budskabet om at søge indflydelse gik igen i flere oplæg, fortæller Hanne, der blev inspireret til sit eget politiske arbejde. Hun uddyber:
”Vi blev opfordret til at få en plads ved bordet, hvor beslutninger bliver taget. Og hvis vi ikke allerede har en plads, så skal vi ikke vente på at blive budt ind, ’men selv sørge for at medbringe vores egen stol til bordet’. Sygeplejersker ved nemlig bedst, hvilken vigtig betydning sygeplejen har for befolkningen,” siger Hanne.

Danskere i ilden
Udover et væld af oplæg var det også muligt at bevæge sig rundt og komme i dialog med de mange sygeplejersker, der bidrog til kongressen med posters.
”Det var godt at opleve så mange danske sygeplejersker, der bidrog til kongressen. De var i den grad aktive og fantastiske til at søge og opsøge andre for at få deres budskaber ud og danne nye relationer og netværk. Det er nemlig også en stor del af ICN og en sjov og spændende mulighed,” mener Anja, der også fremhæver det sociale samvær med kredsens medlemmer.
”Det var skønt og udbytterigt. Herligt at danne nye relationer og netværk, som er med til at bidrage med nye ideer,” siger Anja.

Fælles udfordringer
Verdenskongressen gjorde det samtidig tydeligt, at sygeplejersker verden over har forskellige, men dog alligevel sammenlignelige udfordringer.
”Heldigvis har vi i Danmark hverken sult- eller katastrofeudfordringer - og slet heller ikke fattigdom som i nogle af de andre deltagende lande - men udfordringer om faglig udvikling og indflydelse på sundhedsvæsenet gælder globalt,” mener Anja.

Samme erkendelse fik Hanne.
”Det viste sig, at vi globalt set har mange fælles fokusområder. Eksempelvis de multisyge og omsorgen for den svage patient samt arbejdet for at få anerkendt betydningen af sygeplejerskers arbejde. Her hørte vi mundtlige sessions og så mange, mange posters, der alle vidner om en stor interesse og optagethed i at udvikle faget og dygtiggøre os som sundhedsprofessionelle,” fortæller Hanne.

Undervejs i kongressen præsenterede Hanne Holst Long kredsens bogudgivelse: ’Veje til at komme sig – refleksioner om akut psykiatrisk sygepleje.’ (Læs mere via linket herunder)
”Hvis vi som faglig organisation skal være med til at forandre sygeplejen og skabe anerkendelse for sygeplejerskers værdi for befolkningen, så fordrer det, at vi indtager en anden rolle og også er med til at sikre udviklingen af faget på arbejdspladsen, hvilket jeg synes, at kredsens psykiatriprojekt bærer præg af,” slutter Hanne.