Virtuelt dialogmøde for sygeplejersker på akutområdet

Som sygeplejerske på akutområde er der i disse år særlige udfordringer. Udfordringer der bedst håndteres ved dialog på tværs af kreds og arbejdspladser. Derfor inviterer Kreds Midtjylland til dialogmøde for sygeplejersker på akutområdet torsdag den 10. november 2022 16.30-18.30.

Oprettet: 27.09.2022
Per Colstrup Vinkel

DSR, Kreds Midtjylland vil gerne invitere jer til dialogmøde omkring akutområdet og de udfordringer, der er i spil, torsdag den 10. november 2022 kl. 16.30 – 18.30 på Teams.

Tilmelding foregår via følgende link senest 31. oktober 2022.

Dagsorden:


1.  Velkommen
      Anja Laursen, kredsformænd, DSR, Kreds Midtjylland 

2.  Fagligt Selskab for Akutsygepleje
  Annette Jakobsen, formand for FS deltager i mødet med et oplæg og efterfølgende dialog omkring:
  FSs fokus på Akutområdet, arbejdet med at få igangsat en specialuddannelsen i Akut sygepleje, netværksdannelse og de fremadrettede initiativer.   

3.  Fælles dialog om Akutområdet i Midtjylland   

I dialogen kan der tages udgangspunkt i nedenstående fokusområder: (det vigtigste er dog, hvad der fylder hos jer)  

  • Hvad er status på akutområdet, herunder akutklinikkerne?
  • Hvordan er patientindtaget, og hvilke patientkategorier ses på området?
    Hvordan opleves arbejdsbelastningen og arbejdstiden?
  • Hvordan er samarbejdet med de øvrige faggrupper på området?
  • Opleves der en opgaveflytning mellem faggrupperne – i fald hvilken?
  • Er sygeplejerskernes opgavevaretagelse i akutområdet svarende til nuværende kompetencer, eller er der behov for yderligere uddannelse?
  • Hvordan kan kredsen og FS understøtte akutområdet, og hvilke fælles løsninger og retninger skal vi i fællesskab arbejde videre med?
  • Andet