Ofte stillede spørgsmål

Kreds Midtjylland er altid klar til at hjælpe og give svar døgnet rundt. Langt de fleste spørgsmål kan du dog få svar på via din lokale tillids- eller fællestillidsrepræsentant.

Ofte stillede spørgsmål

1. GRUNDLØN - KOMMUNE

Jeg har fået job som sygeplejerske i en kommune. Hvilken grundløn skal jeg have?

Syge- og sundhedsplejersker med indtil fire års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen og med relevant specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen indplaceres på løntrin 5.
Syge- og sundhedsplejersker med indtil fire års beskæftigelse på baggrund af uddannelse får også et tillæg på 3.360 kr. årligt (niveau 1. januar 2017).

Syge- og sundhedsplejersker, der har fire års sammenlagt beskæftigelse eller mere og med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen, som er ansat inden for specialet, indplaceres på løntrin 8.

Da grundlønnen er afhængig af hvilken kommune, du ansættes i, og hvor mange timer du bliver ansat på, vil vi anbefale, at du benytter dig af Sundhedskartellets lønberegner
Den samlede løn kan bestå af tre dele; grundløn, tillæg for kvalifikationer og tillæg for funktioner.

Har du spørgsmål til løndelene udover grundlønnen, kan du rette henvendelse til lokal TR/FTR eller kredsen.

2. GRUNDLØN - REGION

Jeg har fået job som sygeplejerske på et sygehus i Region Midtjylland. Hvilken grundløn skal jeg have?

Sygeplejersker, med indtil otte års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, indplaceres på løntrin 4. Sygeplejersker med indtil otte års beskæftigelse på baggrund af uddannelse får også et tillæg på 2.181 kr. årligt (niveau 1. januar 2017).
Sygeplejersker med indtil otte års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, og med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen, som er ansat inden for specialet indplaceres på løntrin 5.

Sygeplejersker, med mere end otte års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, indplaceres på løntrin 6.
Sygeplejersker med mere end otte års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen, og med specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen, som er ansat inden for specialet indplaceres på løntrin 7.
Sygeplejersker med 10 års erfaring ydes et tillæg på 14.040 kr. årligt (niveau 1. januar 2017).

Den samlede løn kan bestå af tre dele; grundløn, tillæg for kvalifikationer og tillæg for funktioner.

Har du spørgsmål til løndelene udover grundlønnen, kan du rette henvendelse til lokal TR/FTR eller kredsen.

Da grundlønnen er afhængig af hvilken kommune du ansættes i, og hvor mange timer du bliver ansat på, vil vi anbefale at du benytter dig af Sundhedskartellets lønberegner.

3. LEDIGHED / BARSEL

Medlemskab ved ledighed eller barsel. Er der mulighed for at få kontingentnedsættelse hos DSR?

Dansk Sygeplejeråd har indført muligheder for forskellige kontingentsatser. (Find oversigt

Ved ledighed er der mulighed for kun at betale 25% af det fulde kontingentbeløb.
Ved barsel, og kun i perioden hvor du er på barselsdagpenge, er der mulighed for kun at betale 25 % af det fulde kontingentbeløb.

Ønsker du mere viden om dine muligheder under barsel?

4. MEDLEMSKAB

Jeg ønsker at melde mig ind i Dansk Sygeplejeråd. Hvad gør jeg? (Herunder genindmeldelse)

Har du autorisation som dansk sygeplejerske, og vil du gerne være medlem af DSR, kan du udfylde og indsende en ansøgning om medlemskab. Udfyld alle felter og indsend blanketten elektronisk, så sender vi dig et velkomstbrev med mere information om Dansk Sygeplejeråd og dit medlemskab.
Du kan også vælge at printe blanketten og indsende den med posten til: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, Postboks 1084, Kbh. K.

5. EFTERLØN / DAGPENGE

Har du spørgsmål, der omhandler efterløn eller dagpenge, skal du kontakte Danske Sundhedsorganisationers A-Kasse (DSA)

Som medlem af Dansk Sygeplejeråd (DSR) er du en del af et fællesskab, der har den styrke, at du altid kan få hjælp til at finde løsninger på de spørgsmål og udfordringer, du har i relation til dit arbejdsliv.

I kredsen er vi tilgængelige for dig som medlem, for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter. Dermed kan du og dine kolleger få svar og hjælp så hurtigt og kvalificeret som muligt.

Svaret på nogle spørgsmål findes i regler og cirkulærer. Andre spørgsmål er til forhandling, hvor du kan bruge fællesskabets styrke i DSR, tillidsrepræsentanterne (TR), arbejdsmiljørepræsentanterne (AMIR), fællestillidsrepræsentanterne (FTR) og i kredsen.

6. BALANCE I LIVET

Kredsen tilbyder forløb med fokus på håndtering af stress og på redskaber til at skabe balance i livet.

Ofte stillede spørgsmål om dsr.dk