Fakta om Kreds Midtjylland

DSR, Kreds Midtjylland blev dannet d. 8. november 2007.

Foto: Marie Adelstorp

EN KREDS FRA KYST TIL KYST

DSR, Kreds Midtjylland følger i omkreds Region Midtjylland og regionens 19 kommuner og omfatter de tidligere amtskredse Vejle, Viborg, Ringkøbing og Aarhus. 
I kredsen er der i alt ca. 13.400 aktive sygeplejersker, ca. 2.000 studerende, knap 1.800 seniorer og ca. 1.150 passive medlemmer - godt 19.000 medlemmer i alt.

Kredsbestyrelsen
Kredsbestyrelsen vælges for fireårige perioder og består af 27 medlemmer og en formandsgruppe med fire kredsnæstformænd og en kredsformand. Kredsbestyrelsen mødes til månedlige møder og beslutter kredsens politikker og strategier i forhold til generalforsamlingernes vedtagelser. 

De tillidsvalgte
De tillidsvalgte i kredsen, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, er midtpunktet i kredsens daglige arbejde. Det er de tillidsvalgte, man som medlem har tættest på sig i hverdagen og dem, der kan hjælpe med en lang række af dagligdagens spørgsmål og udfordringer.

Kontorer
Kredsens hovedkontor er medlemshuset i Virklund i det sydlige Silkeborg. Derudover er der kontorer i Holstebro og Aarhus.

  • Læs mere om, hvordan du kommer i kontakt med kontorerne

Kredschef
Lotte Niebur er kredschef i Kreds Midtjylland.
lon@dsr.dk  

lotte-intra2

 

 

medarbejdere_i_dsr_kreds_midtjylland_-_august_2019_-_til_wwwMedarbejdere
Kredsen har medarbejdere, der varetager opgaverne i tilknytning til forhandling, vejledning og rådgivning - strategi, politik og kommunikation - arbejdsmiljø - administration og service. 

Hjemmebagte boller i DSR, Kreds Midtjyllands medlemshus.
Foto: Marie Adelstorp

Økologisk sølvmærke til medlemshuset
Kantinen i Medlemshuset i Silkeborg  står for forplejning af TR, FTR, AMiR, medlemmer, samarbejdspartnere og ansatte, som kommer i huset.

Se kontrolrapport for DSR, Kreds Midtjylland

DSR, Kreds Midtjylland har erhvervet sig SØLVmærke i økologi

 

Hjertestarter i medlemshuset
Medlemshuset har en hjertestarter placeret udendørs bag ved bygning E ved terrassen.