Kredsbestyrelse

Kredsbestyrelsen i DSR, Kreds Midtjylland valgt for perioden 2021-2024.

Foto: Per Colstrup Vinkel
Bestyrelsen i Kreds Midtjylland valgt for perioden 2021 - 2024.

I Kreds Midtjyllands indsats for at forbedre sygeplejerskers vilkår er der et tæt samarbejde mellem medlemmer, valgte og ansatte.

Generalforsamling
Kredsens øverste myndighed er den årlige generalforsamling,  hvor medlemmer drøfter og beslutter retningslinjer for kredsens arbejde.

Kredsbestyrelse og formandsgruppe
Kredsbestyrelsen vælges for fireårige perioder og består af 29 medlemmer og en formandsgruppe med fire kredsnæstformænd og en kredsformand. Kredsbestyrelsen mødes til månedlige møder og beslutter kredsens politikker og strategier i forhold til generalforsamlingernes vedtagelser. 

Kredsens politiske sekretariat
Kredschef Lotte Niebur har ansvaret for den daglige ledelse af kredsens administrative og politiske sekretariat, der arbejder tæt sammen med såvel formandsgruppe som kredsbestyrelse.

Kredsbestyrelse i Midtjylland - 2021-2024

Kredsbestyrelsen består af formandsgruppen samt af nedenstående 29 medlemmer.

NORD

Jan Otkjær, Regionspsykiatrien Midt, Region Midtjylland

Sidsel Hall, Hospitalsenhed Midt, Regionshospital Viborg

Helle Susanne Bitsch Laursen, Hospitalsenhed Midt, Regionshospital Viborg

Thomas Sten Johansen, Studerende. 

VEST

Gitte Raaby Møller, Fuglsangsø Centret, Herning kommune

Lone Kjær Hein, Sundhedsplejen, Holstebro Kommune

Laila Garsdal Petersen, Hospitalsenhed Vest, Regionshospital Herning

Malene Sørensen, Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning

Jannie Elisabeth Asta Hvilsted, Regionspsykiatrien Vest, Herning

Katrine Lykke Larsen, Akutafdeling, Regionshospitalet Herning

Anders Dalgaard Mikkelsen, Holstebro Kommune, Suppleant

ØST

Charlotte Glenstrup Niebuhr, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg, Orlov

Kirsten Blaabjerg Pedersen, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Vibeke Bak, Aarhus Universitetshospital

Alexander Lind Støttrup, Aarhus Universitetshospital, Retspsykiatrisk Afd. R, Orlov

Henrik Ørskov,  Psykiatrien, Horsens, Suppleant

Lars Høst, AMK-vagtcentral, Region Midtjylland

Trine Balker, HE Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Palle Ravn

Lotte Højris, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg

Sanne Fuglsang Nyquist, Via University College

Marianne Østerlund Madsen, Aarhus Universitetshospital

Emily Kate Merrick, Infektionsmedicin, Aarhus Universitetshospital

Pernille Dahl Schmidt, Sundhedsplejen, Aarhus kommune

Connie Thorhauge Jensen, AUH

Sebastian Nikolaj Kongskov Larsen, studerende

Lisbeth Reuss-Schmidt, AUH
Karina Villekjær Mikkelsen, AUH
Dorthe Frydenlund Thomsen, Hospitalsenhed Midt

SYD

Niels Jørgen Nielsen, Regionshospitalet, Horsens

Rikke Busk, Horsens kommune

Nina Maagaard Brændstrup, Regionshospitalet, Horsens
Caroline Marie Steenholdt, Psykiatrien - suppleant