Kredsbestyrelse

Kredsbestyrelsen i DSR, Kreds Midtjylland valgt for perioden 2017-2021.

Bestyrelsen i Kreds Midtjylland valgt for perioden 2017 - 2021.
Foto: Marie Adelstorp

I Kreds Midtjyllands indsats for at forbedre sygeplejerskers vilkår er der et tæt samarbejde mellem medlemmer, valgte og ansatte.

Generalforsamling
Kredsens øverste myndighed er den årlige generalforsamling,  hvor medlemmer drøfter og beslutter retningslinjer for kredsens arbejde.

Kredsbestyrelse og formandsgruppe
Kredsbestyrelsen vælges for fireårige perioder og består af 27 medlemmer og en formandsgruppe med fire kredsnæstformænd og en kredsformand. Kredsbestyrelsen mødes til månedlige møder og beslutter kredsens politikker og strategier i forhold til generalforsamlingernes vedtagelser. 

Kredsens politiske sekretariat
Kredschef Ann Dahy har ansvaret for den daglige ledelse af kredsens administrative og politiske sekretariat, der arbejder tæt sammen med såvel formandsgruppe som kredsbestyrelse.

Kredsbestyrelse i Midtjylland - 2017-2021

Kredsbestyrelsen består af formandsgruppen samt af nedenstående 27 medlemmer.

NORD

Jan Otkjær, Regionspsykiatrien Midt, Region Midtjylland

Helle Balling Engelsen, Hospitalsenhed Midt, Regionshospital Viborg

Sarah Marie Tække, Hospitalsenhed Midt, Regionshospital Viborg

Benjamin Lysander Rask, Aarhus Universitetshospital

Helle Susanne Bitsch Laursen, Hospitalsenhed Midt, Regionshospital Viborg

VEST

Anders Dalgaard Mikkelsen, Hjemmeplejen, Distrikt Vinderup, Holstebro Kommune

Lone Kjær Hein, Sundhedsplejen, Holstebro Kommune

Laila Garsdal Petersen, Hospitalsenhed Vest, Regionshospital Herning

Inge Brinch Teglgaard, Hospitalsenhed Vest, Regionshospital Herning

Maritta Eline Pedersen, Plejecenter Vesterled

ØST

Jacob Gøtzsche, Aarhus Universitetshospital

Kirsten Blaabjerg Pedersen, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Vibeke Bak, Aarhus Universitetshospital

Alexander Lind Støttrup, Aarhus Universitetshospital, Retspsykiatrisk Afd. R

Marianne Würtz, Sundhedsenheden Vest, Aarhus Kommune

Leon Sørensen, Aarhus Universitetshospital

Charlotte Emborg, Aarhus Universitetshospital

Susan Gammelgaard, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg

Anni Helene Kanstrup

Malene Sejrup Dyrskog, Aarhus Universitetshospital

Marianne Østerlund Madsen, Aarhus Universitetshospital

Palle Ruben Moesgaard Ravn, Børne- og Ungdomsafsnit (AUP)

Henrik Ørskov Larsen, Aarhus Universitetshospital, Retspsykiatrisk Afd. R

Rita Langelund Jakobsen, Sundhed og Træning, Norddjurs Kommune

Marianne Nørgaard Johansen, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien, Afd. for Psykoser

SYD

Jeanet Larsen, Hospitalsenheden Horsens

Line Axelsen, Aarhus Universitetshospital